For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

SIGNATUR

FSR – danske revisorer står bag udgivelsen af medlemsmagasinet SIGNATUR. Magasinet har som overordnet målsætning at være et værdifuldt redskab og en inspirationskilde i det daglige arbejde for foreningens cirka 5.200 medlemmer og næsten 700 medlemsvirksomheder. SIGNATUR tager udgangspunkt i revisorernes dagligdag og faglige virke via praksisorienterede og handlingsanvisende artikler.

SIGNATUR henvender sig primært til foreningens medlemmer og har desuden relevans for andre fagfolk, som interesserer sig for revision, regnskab, skat, finansiering og jobbet som revisor. Lige som signaturen står som symbol for revisorens konkrete kerneydelse – det underskrevne årsregnskab – ønsker FSR – danske revisorer med bladet SIGNATUR at bringe revisorrelevante artikler, som tager afsæt i en konkret dagligdag.

Med SIGNATUR vil FSR – danske revisorer udgive et magasin, som taler til branchen og ikke om branchen. Målet er derfor, at SIGNATUR skal markere sig som revisorbranchens foretrukne publikation.

SIGNATUR udkommer fire gange årligt og bliver distribueret med posten til medlemmer af FSR – danske revisorer. Samtidig er det muligt at læse SIGNATUR i en elektronisk udgave på fsr.dk.

Ud over SIGNATUR udsender FSR – danske revisorer ugentligt digitale nyhedsbreve direkte til ca. 5.500 modtagere. Heri er der mulighed for at annoncere job og andre relevante produkter og services for revisorer.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/1 side (højre) 21.600,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Side 2 24.990 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Side 5 24.000 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Side 7 23.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Side 9 23.100 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Side 11 22.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Bagsiden 25.700 ,- B: 210 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring
Opslag 35.500,- B: 420 x H: 275 mm + 4 mm til beskæring

Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver.

Øvrige priser
Særplacering + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud hos DG Media.

Gentagelsesrabat
2 indrykninger 10% rabat
3 indrykninger 15% rabat
4 indrykninger 20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 40.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes indenfor 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelsesdato
1 13. februar 20. februar 9. marts
2 19. april 26. april 17. maj
3 20. august 13. august 7. september
4 26. oktober 2. november 27. november

Læsertal: 10.000

Oplag: 5.892

Udgaver: 4 gange årligt

null

DANSKE REVISORERS NYHEDSBREV

FSR – danske revisorer udsender ca. to gange ugentligt et nyhedsbrev til ca. 5.500 modtagere, som er danske registrerede revisorer, statsautoriserede revisorer m.v. Åbningsprocenten er 50,3%.

Der er mulighed for at placere én bannerannonce i nyhedsbrevets venstre spalte og én mindre bannerannonce i den højre spalte. Herudover kan der placeres op til 6 joblinks nederst i nyhedsbrevet.

PRISER 2018

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Udsendelse og frister
Nyhedsbrevet udsendes to gange ugentligt, tirsdag og torsdag, dog ikke i følgende uger: 7, 27-31, 42 og 52.

I følgende uger udsendes nyhedsbrevet kun én gang ugentligt: Uge 8, 9, 13, 14, 19, 21, 23 og 43.

Frist for bestilling og materiale til annoncer i nyhedsbrevet er dagen før udsendelse kl. 12.00.

Modtagere: ca. 5.500

Åbningsprocent: ca. 50%

Udsendelse: To gange ugentligt, tirsdag og torsdag

Udgiver: 
FSR – danske revisorer

Website: www.fsr.dk

Adresse: Kronprinsessegade 8,
1306 København K

Telefon: 3393 9191