For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

P - PSYKOLOGERNES FAGMAGASIN

P – Psykologernes fagmagasin er et journalistisk båret magasin om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet. Fagmagasinet sætter fokus på, leverer viden om, perspektiverer og bidrager til en nuanceret debat med afsæt i psykologien.

Magasinet skrives og redigeres efter journalistiske principper som aktualitet, væsentlighed og relevans med en analyserende og faglig tilgang til de emner og temaer, som det tager op. Magasinets journalistiske ambition er at sætte dagsorden på et område med stigende offentlig interesse og at levere troværdig, inspirerende, oplysende og debatskabende journalistik af høj kvalitet.

P – Psykologernes fagmagasin har tre overordnede stofområder med psykologi og psykologfaglighed som omdrejningspunkt: Psykologi og samfund, Psykologi – viden og fag, Psykologi – job og karriere. Magasinet har således en indholdsprofil, der favner både det ”brede” samfundsrelevante stof, det ”kloge” videnskabelige og forskningsbaserede stof og det ”smalle” erhvervsrettede stof. En sammensætning, der sikrer, at magasinet er læsværdigt og har appel til både psykologer, andre relevante faggrupper, beslutningstagere og læsere med interesse i psykologiens område i øvrigt.

Fagmagasinet udgives af Dansk Psykolog Forening, udkommer 12 gange årligt og udsendes til mere end 10.000 psykologer og psykologistuderende – medlemsdækningen skønnes at være over 90 procent og dækker over både offentligt ansatte, privatansatte, selvstændige erhvervsdrivende og studerende. Derudover udsendes magasinet også til centrale aktører på det akademiske, politiske og fagpraktiske område, der har professionel interesse i psykologi, samfund og forskning.

PRISER 2018

Tekstannoncer Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 7.700 ,- B: 88 x H: 123 mm
1/2 side (bred) 9.500 ,- B: 179 x H: 123 mm
1/2 side (høj) 9.500 ,- B: 88 x H: 250 mm
1/1 side (til kant) 14.000 ,- B: 205 x H: 275 mm + 3 mm til beskæring
Side 2 16.100 ,- B: 205 x H: 275 mm + 3 mm til beskæring
Side 9 15.300 ,- B: 205 x H: 275 mm + 3 mm til beskæring
3. omslagsside 14.300 ,- B: 205 x H: 275 mm + 3 mm til beskæring
Bagsiden 18.500 ,- B: 205 x H: 220 mm + 3 mm til beskæring
Jobannoncer Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 7.700 ,- B: 88 x H: 123 mm
1/2 side (bred) 9.500 ,- B: 179 x H: 123 mm
1/2 side (høj) 9.500 ,- B: 88 x H: 250 mm
1/1 side (til kant) 14.000 ,- B: 205 x H: 275 mm + 3 mm til beskæring

Rubrikannoncer
DG Media varetager annoncesalget for rubrikannoncer med en størrelse på 1/4-side og derover. Kontakt P – Psykologernes Fagmagasin for rubrikannoncer i formater mindre end 1/4-side.

Øvrige priser
Særplacering                     + 10%
Opsætning af 1/1-side  kr. 1.575 ,-
Opsætning af 1/2-side     kr. 1.075 ,-
Opsætning af 1/4-side     kr. 875 ,-

Indstik
Indhent venligst tilbud.

Gentagelsesrabat
2 indrykninger     5% rabat
3 indrykninger   10% rabat
5 indrykninger   15% rabat
10 indrykninger 20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediebureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediebureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Deadline tekstannoncer Deadline job- og rubrikannoncer Materialefrist for tekst, job og rubrikann. Udgivelse
1 12. december 2018 7. januar 8. januar 26. januar
2 16. januar 4. februar 5. februar 23. februar
3 6. februar 25. februar 26. februar 16. marts
4 6. marts 25. marts 26. marts 13. april
5 4. april 29. april 30. april 18. maj
6 8. maj 24. maj 27. maj 15. juni
7 12. juni 1. juli 2. juli 20. juli
8 10. juli 5. august 6. august 24. august
9 14. august 2. september 3. september 21. september
10 11. september 30. september 1. oktober 19. oktober
11 9. oktober 28. oktober 29. oktober 16. november
12 6. november 25. november 26. november 14. december

Oplag: 10.657

Udgaver: 12 gange årligt

Distribution: P – Psykologernes Fagmagasin udsendes til ca. 10.000 psykologer og psykologistuderende

null

PSYKOLOGERNES NYHEDSBREVE

Psykologernes Nyhedsbrev

Dansk Psykolog Forening udsender én gang om måneden Psykologernes Nyhedsbrev ud til sine medlemmer.

Åbningsprocenten er på ca. 55 %. Nyhedsbrevet indeholder psykologportrætter og nyheder om løn, arbejdsvilkår, profession og forening.

Der er mulighed for indrykning af joblinks med henvisning til jobopslag på Psykologjob.dk og bannerannoncer for produkter og kurser.

KompetenceNyt
KompetenceNyt er Dansk Psykolog Forenings nye nyhedsbrev om aktuelle tilbud om kompetenceudvikling, uddannelser og kurser for psykologer.

Nyhedsbrevet udsendes én gang i kvartalet til mere end 10.000 psykologer.

Nyhedsbrevet indeholder tilbud fra foreningen om kompetenceudvikling, uddannelser og kurser og kan indeholde andre nyheder indenfor psykologers karriere- og kompetenceområdet. Mulighed for indrykning af bannerannoncer for produkter og kurser.

Magasinet P’s Nyhedsbrev
Magasinet P’s nyhedsbreve  er en ” appetizer ”  på kommende udgivelse af P magasinet.

Her kan abonnenter får en kort resume af hoved og  udvalgte artikler her under links til nye bøger – er de værd at læse.

PRISER 2018

Psykologernes nyhedsbrev, KompetenceNyt & Magasinet P’s nyhedsbrev

Banner Pris Format Periode
Topbanner 5.900 ,- B: 545 x H: 134 px pr. udsendelse
Banner 1 4.500 ,- B: 363 x H: 89 px pr. udsendelse
Banner 2 3.900 ,- B: 363 x H: 89 px pr. udsendelse
Joblink 2.900 ,- Overskrift, ansøgningsfrist & logo pr. udsendelse

 

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som GIF eller JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nyhedsbrev Materialefrist Udsendelse
Psykologernes nyhedsbrev 11. januar 16. januar
Magasinet P's nyhedsbrev 19. januar 26. januar
Kompetencenyt 26. januar 30. januar
Psykologernes nyhedsbrev 1. februar 6. februar
Magasinet P's nyhedsbrev 16. februar 23. februar
Kompetencenyt 23. februar 27. februar
Psykologernes nyhedsbrev 1. marts 6. marts
Magasinet P's nyhedsbrev 9. marts 16. marts
Kompetencenyt 3. april 5. april
Psykologernes nyhedsbrev 5. april 10. april
Magasinet P's nyhedsbrev 6. april 13. april
Psykologernes nyhedsbrev 3. maj 8. maj
Magasinet P's nyhedsbrev 11. maj 18. maj
Kompetencenyt 25. maj 29. maj
Psykologernes nyhedsbrev 31. maj 5. juni
Magasinet P's nyhedsbrev 8. juni 15. juni
Psykologernes nyhedsbrev 28. juni 3. juli
Magasinet P's nyhedsbrev 6. juli 13. juli
Magasinet P's nyhedsbrev 10. august 17. august
Psykologernes nyhedsbrev 16. august 21. august
Kompetencenyt 31. august 4. september
Psykologernes nyhedsbrev 6. september 11. september
Magasinet P's nyhedsbrev 14. september 21. september
Psykologernes nyhedsbrev 4. oktober 9. oktober
Magasinet P's nyhedsbrev 12. oktober 19. oktober
Psykologernes nyhedsbrev 1. november 6. november
Magasinet P's nyhedsbrev 9. november 16. november
Kompetencenyt 23. november 27. november
Psykologernes nyhedsbrev 29. november 4. december
Magasinet P's nyhedsbrev 7. december 14. december

Psykologernes Nyhedsbrev

Modtagere: 4.529

Åbningsprocent: ca. 55%

Udsendelse: Hver fjortende dag


KompetenceNyt

Modtagere: 4.874

Åbningsprocent: 68%

Udsendelse: Én gang i kvartalet


Magasinet P’s Nyhedsbrev

Modtagere: 3.064

Åbningsprocent: 61%

Udsendelse: 12 gange årligt

null

PSYKOLOGJOB.DK

Læg en jobannonce på Psykologjob.dk og få kontakt til de rette kandidater.
Jobbasen har ca. 10.000 besøg om måneden, heraf 4.000 unikke besøgende, med ca. 23.000 sidevisninger til følge.

Som standard lægges jobannoncer i P – Psykologernes Fagmagasin også på Psykologjob.dk. Første stilling er inkluderet i jobannonceprisen. Herefter koster det kr. 1.450 for efterfølgende job i samme annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr. 2.900 for fuldt opslag på Psykologjob.dk.

PRISER 2018

Jobpakke Rabat Kombination Pris
1 20 procent Inkluderer Joblink på forsiden af DP.dk + populærejob Psykologjob.dk 8.160,-
2 20 procent Inkluderer topbanner i Nyhedsbrev 9.350,-
3 15 procent Inkluderer joblink i nyhedsmail 7.990,-

Jobannoncering
Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

 

Bannerannoncering
Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

 

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Websites: www.psykologjob.dk 

Besøg: 10.000

Sidevisninger: 23.000

Brugere: 4.000

Gns. trafiktal pr. måned

Udgiver: Dansk Psykolog Forening

Adresse:
Stockholmsgade 27,
2100 København Ø

Telefon: 35 25 97 12

Website: www.dp.dk