For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LEV MED SCLEROSE

Magasinet Lev med SCLEROSE udgives af Scleroseforeningen og sendes direkte til foreningens godt 60.000 medlemmer og bidragsydere, hvoraf omkring 10.000 selv har sclerose. Desuden modtager landets 14 scleroseklinikker magasinet (professionelle behandlere). Derudover sendes magasinet til professionelle i sundhedssektoren, virksomheder, passive støttemedlemmer og pårørende m.fl.

Lev med SCLEROSE indeholder information om foreningens arbejde og overordnede mål inden for forskning, behandling og socialpolitik. Magasinet fortæller, hvordandet er at leve med sygdommen sclerose og om de nyeste forskningsresultater og behandlingsmuligheder.

Sclerose er en kronisk neurologisk og autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret går til angreb på centralnervesystemet. Der er en stigning i antallet af mennesker med sclerose, men der er de seneste år lykkeligvis kommet mange nye behandlingsmuligheder.

Magasinet er et mødested for annoncører, der tilbyder produkter, behandling mm. der kan hjælpe mennesker med sclerose til et bedre liv med deres sygdom og professionelle i sundhedssektoren inden for området med anvisninger og løsninger.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/12 side (bred) 960 ,- B: 85 x H: 38 mm
1/8 side (bred) 1.380 ,- B: 85 x H: 60 mm
1/6 side 1.685 ,- B: 85 x H: 82 mm
1/4 side (høj) 4.200 ,- B: 85 x H: 127 mm + 5 mm til beskæring
1/4 side (bred) 4.200 ,- B: 176 x H: 60 mm
1/2 side (høj) 9.000 ,- B: 100 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
1/2 side (bred) 9.000 ,- B: 210 x H: 148 mm + 5 mm til beskæring
1/1 side 17.000 ,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Side 2 22.000 ,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Side 4 21.000,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Side 11 20.000,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Side 15 19.000,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Opslag 34.000 ,- B: 420 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Inderside af bagside 22.000,-
Bagsiden 24.000 ,- B: 210 x H: 247 mm + 5 mm til beskæring

Støttelogo i magasinet
Stort logo – B: 90,5 x H: 38,5 mm  kr. 10.000
Lille logo – B: 43,25 x H: 24,5 mm  kr. 3.000

Støttelogo i nyhedsmail
Støttelogo i nyhedsmail, ca. 16.000 modtagere, 10 udsendelser i alt.
Pris pr. år: kr. 11.000

Gentagelsesrabat
2 indrykninger       8% rabat
3 indrykninger     12% rabat
4 indrykninger     16% rabat

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgøreløsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist kl. 12:00 Udgivelse
1 30. november 4. december 19. januar
2 28. februar 2. marts 13. april
3 30. maj 1. juni 10. august
4 10. september 12. september 19. oktober
5 30. november 30. november 18. januar '19

Oplag: 50.000

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: 
Lev med SCLEROSE sendes direkte til foreningens godt 60.000 medlemmer og bidragsydere, samt 14 scleroseklinikker.

Derudover sendes magasinet til professionelle i sundhedssektoren, virksomheder, passive støttemedlemmer og pårørende m.fl.

null

SCLEROSEFORENINGENS NYHEDSBREV

Få en bannerannonce i Scleroseforeningens nyhedsmail, der udsendes 10 gange årligt til ca. 26.500 modtagere. Der er plads til 4 bannere i hver nyhedsmail.

Der er også mulighed for at få et støttelogo med i nyhedsmailen. Disse købes for et år af gangen.

PRISER 2018

Banner Pris Format Periode
Stort banner 3.600 ,- B: 760 x H: 140 px pr. udsendelse
Lille banner 1.500 ,- B: 175 x H: 140 px pr. udsendelse

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nr. Bestillings- & materialefrist Udsendelse
1 19. januar 24. januar
2 16. februar 21. februar
3 16. marts 21. marts
4 20. april 25. april
5 25. maj 30. maj
6 22. juni 27. juni
7 17. august 22. august
8 21. september 26. september
9 19. oktober 24. oktober
10 16. november 21. november

Modtagere: ca. 26.500

Udsendelse: 10 gange årligt

Udgiver: Scleroseforeningen

Adresse: 
Mosedalvej 15,
2500 Valby

Telefon: 36 46 36 46

Mail: info@scleroseforeningen.dk

Website: www.scleroseforeningen.dk