For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LEDELSE I DAG

Ledelse i Dag er et moderne tidsskrift om ledelse i teori og praksis. Indholdet er midt i spændingsfeltet, hvor forskere og ledere mødes, hvilket er dér, hvor bl.a. teoretiske indsigter udfordres af praktiske erfaringer, og hvor ledere stiller krav til forskerne om mere anvendelig forskning. Hver udgave af Ledelse i Dag holder læserne opdaterede med den nyeste forskning og viden om ledelse. Nye indsigter, tilgange og erfaringer deles af forskere og ledelsesskribenter som inspiration og redskab til professionel ledelsesudvikling.

Ledelse i Dag rammer ledere i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Tidsskriftet giver derfor en unik mulighed for at ramme beslutningstagerne præcist og effektivt i et forum, hvor de er åbne for input og søger information til at forbedre og optimere deres resultater. Ledelse i Dag udkommer dels som et månedligt elektronisk nyhedsbrev kombineret med et website med en righoldig videnbase og dels som et særtryk med udgivelse i efteråret.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (bred) * 12.700 ,- B: 210 x H: 135 mm + 5 mm til beskæring
1/1 side * 20.800 ,- B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
Side 2 * 24.100 ,- B: 210 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
Opslag * 33.300 ,- B: 420 x H: 280 mm + 5 mm til beskæring
Bagsiden (2/3 side) * 25.200 ,- B: 210 x H: 240 mm + 5 mm til beskæring

*til kant

Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver

Storkunderabat
5% rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 20.000.

Al rabat forudsætter samlet bestilling og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommuniaktions liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
Særtryk 4. oktober 11. oktober 6. november

Oplag: 4.000

Udgaver: 1 gang årligt

Distribution: Ledelse i Dag uddeles bl.a. på konferencen Ledelsens Dag

null

LEDELSEIDAG.DK

Særtrykket Ledelse i Dag suppleres af et månedligt nyhedsbrev samt websitet, Ledelseidag.dk, der indeholder en rig videnbase. Nyhedsbrevet udsendes til 17.000 modtagere.

PRISER 2019

Banner Pris Format Levering
Midtbanner 3.600 ,- B: 400 x H: 241 px 1 måned
Midtbanner 6.400 ,- B: 400 x H: 241 px 3 måneder
Midtbanner 7.900 ,- B: 400 x H: 241 px 6 måneder

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

null

LEDELSE I DAG - NYHEDSBREV

Der er mulighed for kombineret bannerannoncering i nyhedsbrevet fra Ledelse i Dag og på Ledelseidag.dk.

PRISER 2019

Banner Pris Format Levering
Artikelbanner 5.000 ,- B: 800 x H: 150 px 1 udsendelse
Sidebanner 3.600 ,- B: 560 x H: 370 px 1 udsendelse
Sidebanner 6.400 ,- B: 560 x H: 370 px 3 udsendelse
Sidebanner 7.900 ,- B: 560 x H: 370 px 6 udsendelse

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 21. januar 23. januar 30. januar
2 18. februar 20. februar 27. februar
3 18. marts 20. marts 27. marts
4 15. april 17. april 24. april
5 20. maj 22. maj 29. maj
6 17. juni 19. juni 26. juni
7 19. august 21. august 28. august
8 16. september 18. september 25. september
9 21. oktober 23. oktober 30. oktober
10 18. november 20. november 27. november

Modtagere: ca. 17.000

Udsendelse: Én gang om måneden

Udgiver: Lederne

Adresse: 
Vermlandsgade 65,
2300 København S

Telefon: 32 83 32 83

Websites:
www.lederne.dk
www.ledelseidag.dk