For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LANDINSPEKTØREN

Fagbladet Landinspektøren udkommer 6 gange årligt – i et oplag på 1.555 eksemplarer. Bladet sendes med post til de godt 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening samt et mindre antal offentlige myndigheder, private firmaer og faglige organisationer, der abonnerer på bladet.

Målgruppen er de ca. 1.400 universitetsuddannede medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Landinspektører beskæftiges i de ca. 70 landinspektørfirmaer (et liberalt erhverv med godt en tredjedel af de erhvervsaktive), i det offentlige (tilsvarende godt en tredjedel af medlemmerne). Resten arbejder i andre private firmaer (opmålingsfirmaer, ingeniørfirmaer mv) og i udlandet (ca. 15%). En mindre gruppe er studerende og pensionister. I privat praksis beskæftiger man sig med opmåling og ændring af faste ejendommes grænser. Der er en hel del måleteknisk arbejde, men også arbejde med ejendomsret, planlægning og kort. Landinspektører i det offentlige arbejder med fysisk planlægning, natur og miljø, administration af ejendomsretlig lovgivning etc. I andre private firmaer er det hovedsaglig avanceret opmåling- og kortproduktion.

Indholdsmæssigt byder Landinspektøren på artikler om professionens og branchens aktuelle vilkår, faglige udviklinger og udfordringer, herunder nyhedsstof, portrætter og foreningsnyt. Derudover finder introduktioner til ny teknologi og juridisk stof samt personlige beretninger fra ’livet i felten’ også vej til Landinspektørens sider. Bladet redigeres af journalister, og artiklerne skrives af såvel journalister som landinspektører og andre fagfolk. Der er lagt vægt på et elegant og strømlinet layout, så tekst og billeder spiller smukt sammen på de 52 sider, hvert blad består af.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 4.800 ,- B: 86 x H: 125 mm
1/2 side (høj) 6.900 ,- B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (bred) 6.900 ,- B: 177 x H: 125 mm
1/1 side * 10.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Side 2 * 11.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Side 7 * 11.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Opslag * 19.700 ,- B: 440 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Bagside (2/3) * 13.700 ,- B: 147 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

*til kant

Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver

Særplacering
Højre side: + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud

Gentagelsesrabat
2 indrykninger         5% rabat
4 indrykninger       10% rabat
6 indrykninger       15% rabat
8 indrykninger       20% rabat
11 indrykninger     25% rabat

Storkunderabat
5% rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelsesdato
1 30. januar '18 6. februar 23. februar
2 13. marts 20. marts 6. april
3 22. maj 28. maj 15. juni
4 21. august 28. august 14. september
5 2. oktober 9. oktober 26. oktober
6 13. november 20. november 7. december

Oplag: 1.555

Udgaver: 6 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

LANDINSPEKTØRENS NYHEDSBREV

Arbejdsgivere har en oplagt mulighed for at nå ud til de ønskede modtagere i branchen – og den potentielle nye medarbejder – ved at supplere annoncering i det trykte blad, Landinspektøren, med et joblink i det nyhedsbrev, der 11 gange om året sendes ud til de ca. 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Nyhedsbrevet har i gennemsnit en åbningsprocent på ca. 63%.

Der kan også annonceres i nyhedsmailen uden forudgående annoncering i bladet.

PRISER 2018

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Overskriften på en tekstannonce må maks. fylde 25 anslag inkl. mellemrum, og selve teksten må maks. fylde 300 anslag inkl. mellemrum. Link i teksten må maks. fylde 90 anslag inkl. mellemrum, og tekstannoncer kan ikke indeholde grafik.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nr. Bestillings- & materialefrist Udsendelse
1 9. januar 11. januar
2 23. januar 25. januar
3 20. feb. 22. februar
4 20. marts 22. marts
5 17. april 19. april
6 15. maj 17. maj
7 26. juni 28. juni
8 28. august 30. august
9 25. september 27. september
10 30. oktober 1. november
11 20. november 22. november
12 4. december 6. december

Modtagere: ca. 1.400

Åbningsprocent: ca. 63%

Udsendelse: 11 gange om året

null

LANDINSPEKTØREN - FAGLIGT MØDE

Vi forventer deltagelse af 500 landinspektører (cirka 40% af de erhvervsaktive og. halvdelen af landinspektørfirmaerne) vil være repræsenteret. Med landinspektørens brede ansættelsesområder er kommuner, stat og en lang række private virksomheder dækket.

Fagligt Møde finder sted på Hotel Nyborg Strand d. 2.- 3. februar 2018.

I forbindelse med Fagligt Møde er der muligheder for, at udstille produkter og services over for de danske landinspektør. Herudover kan et begrænset antal virksomheder få lagt brochurer/indstik på deltagernes stole til mødets første dag.

PRISER 2018

• Markedsføring som sponsor af Fagligt Møde 2018 i program, nyhedsmail og app med logo.

• Nævnes som sponsor i velkomsten på dag 1.

• Udstillingsstand med op til 3 deltagere, inkl. forplejning i form af kaffe, frokost begge dage og deltagelse i middag fredag.

• Helsidesannonce i bladet Landinspektøren (efter Fagligt Møde) eller mulighed for at lægge brochurer/indstik på deltagernes stole til mødets første dag.

Samlet pris: kr. 27.000

 

+ Ekstra sponsormulighed

Sundhedssponsor: kr. 17.500

Banner/billboard i vandrehallen: kr. 15.000

 

Bemærk: Landinspektører i firmaet, der er sponsorer,  skal også betale et mødegebyr på kr. 2.700.

Prisen for udstillingsplads inkluderer op til 2 deltagere, inkl. forplejning i form af kaffe, frokost begge dage og deltagelse i middag fredag – samt mulighed for at deltage i mødets faglige aktiviteter. Herudover inkluderes firmalogo i mødets program med oversigt over udstillere. Standene varierer i størrelse (se side 2) og fordeles efter først-til-mølle-princippet. Udstillingsplads er inkl. bord, stol, el-stik og wi-fi.

Pris pr. udstillingsplads: kr. 17.500

 

+ Ekstra deltagerpladser i udstillingen

Pris per ekstra person: kr. 1.800

 

Bemærk: Landinspektører på standen også skal betale mødegebyr på kr. 2.700.

Der er mulighed for at lægge brochurer/indstik på stolene til alle deltagere til Fagligt Møde. Materialet skal leveres direkte til Nyborg Strand. Prisen inkluderer desuden deltagelse for 1 person til mødet, inkl. forplejning i form af kaffe, frokost og deltagelse i middagen fredag – samt mulighed for at deltage i mødets faglig aktiviteter.

Pris – brochurer på stole, Dag 2: kr. 15.000

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (bred) 5.000 ,- B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (høj) 5.000 ,- B: 177 x H: 125 mm
1/1 side * 8.500 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
2x 1/1 side * 12.500 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

*til kant

Dato:
2. – 3. februar 2018

Sted:
Hotel Nyborg Strand

Deltagere:
Medlemmer ad Den Danske Landinspektørforening

Forventet antal deltagere:
ca. 500 personer

Udgiver: Den Danske Landinspektørforening

Website: www.landinspektøren.dk

Adresse: Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København K

Telefon: 33 18 97 87