For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LANDINSPEKTØREN

Fagbladet Landinspektøren udkommer 6 gange årligt – i et oplag på 1.555 eksemplarer. Bladet sendes med post til de godt 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening samt et mindre antal offentlige myndigheder, private firmaer og faglige organisationer, der abonnerer på bladet.

Målgruppen er de ca. 1.400 universitetsuddannede medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Landinspektører beskæftiges i de ca. 70 landinspektørfirmaer (et liberalt erhverv med godt en tredjedel af de erhvervsaktive), i det offentlige (tilsvarende godt en tredjedel af medlemmerne). Resten arbejder i andre private firmaer (opmålingsfirmaer, ingeniørfirmaer mv) og i udlandet (ca. 15%). En mindre gruppe er studerende og pensionister. I privat praksis beskæftiger man sig med opmåling og ændring af faste ejendommes grænser. Der er en hel del måleteknisk arbejde, men også arbejde med ejendomsret, planlægning og kort. Landinspektører i det offentlige arbejder med fysisk planlægning, natur og miljø, administration af ejendomsretlig lovgivning etc. I andre private firmaer er det hovedsaglig avanceret opmåling- og kortproduktion.

Indholdsmæssigt byder Landinspektøren på artikler om professionens og branchens aktuelle vilkår, faglige udviklinger og udfordringer, herunder nyhedsstof, portrætter og foreningsnyt. Derudover finder introduktioner til ny teknologi og juridisk stof samt personlige beretninger fra ’livet i felten’ også vej til Landinspektørens sider. Bladet redigeres af journalister, og artiklerne skrives af såvel journalister som landinspektører og andre fagfolk. Der er lagt vægt på et elegant og strømlinet layout, så tekst og billeder spiller smukt sammen på de 52 sider, hvert blad består af.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 4.800 ,- B: 86 x H: 125 mm
1/2 side (høj) 6.900 ,- B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (bred) 6.900 ,- B: 177 x H: 125 mm
1/1 side * 10.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Side 2 * 11.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Side 7 * 11.700 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Opslag * 19.700 ,- B: 440 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Bagside (2/3) * 13.700 ,- B: 147 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

*til kant

Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver

Særplacering
Højre side: + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud

Gentagelsesrabat
2 indrykninger         5% rabat
4 indrykninger       10% rabat
6 indrykninger       15% rabat
8 indrykninger       20% rabat
11 indrykninger     25% rabat

Storkunderabat
5% rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsdato Materialefrist Udgivelse
1 8. januar 15. januar uge 5
2 12. marts 19. marts uge 14
3 13. maj 21. maj uge 23
4 13. august 20. august uge 36
5 24. september 1. oktober uge 42
6 5. november 12. november uge 48

Oplag: 1.555

Udgaver: 6 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

LANDINSPEKTØRENS NYHEDSBREV

Arbejdsgivere har en oplagt mulighed for at nå ud til de ønskede modtagere i branchen – og den potentielle nye medarbejder – ved at supplere annoncering i det trykte blad, Landinspektøren, med et joblink i det nyhedsbrev, der 11 gange om året sendes ud til de ca. 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Nyhedsbrevet har i gennemsnit en åbningsprocent på ca. 63%.

Der kan også annonceres i nyhedsmailen uden forudgående annoncering i bladet.

PRISER 2018

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Overskriften på en tekstannonce må maks. fylde 25 anslag inkl. mellemrum, og selve teksten må maks. fylde 300 anslag inkl. mellemrum. Link i teksten må maks. fylde 90 anslag inkl. mellemrum, og tekstannoncer kan ikke indeholde grafik.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2019

Nr. Uge Bestillings- og materialefrist Udsendelse
1 2 8. januar 10. januar
2 5 29. januar 31. januar
3 8 19. februar 21. februar
4 12 19. marts 21. marts
5 15 9. april 11. april
6 20 14. maj 16. maj
7 26 25. juni 27. juni
8 35 27. august 29. august
9 39 24. september 26. september
10 43 22. oktober 24. oktober
11 47 19. november 21. november
12 49 3. december 5. december

Modtagere: ca. 1.400

Åbningsprocent: ca. 63%

Udsendelse: 11 gange om året

null

LANDINSPEKTØREN - FAGLIGT MØDE

Vi forventer deltagelse af godt 400 landinspektører (cirka 40% af de erhvervsaktive og halvdelen af landinspektørfirmaerne) vil være repræsenteret.

I forbindelse med Fagligt Møde er der muligheder for at yde et sponsorat, udstille produkter og services og få materiale leveret til deltagerne, som er praktiserende landinspektører, ansatte ved landinspektørfirmaerne og i det offentlige og private firmaer i øvrigt.

PRISER 2019

Sponsorpakke

Som sponsor markedsføres firmaet som sponsor af Fagligt Møde 2019 i mødets fysiske program, i én nyhedsmail direkte op til Mødet (udsendes den 31. januar) og app med firma-logo.

Firmaet nævnes som sponsor i introduktionen til Fagligt Møde velkomsten på dag 1.
Mulighed for at ophænge banner/billboard i Vandrehallen

Sponsorvirksomhed giver ikke mulighed for at have medarbejdere eller andre personer med til Fagligt Møde.

Pris: 15.000 kr.

 

Sponsorpakke tilkøb

Helsidesannonce i bladet Landinspektøren 1-2019.

Udkommer før Mødet
Pris: 7.000 kr. (rabat 36 % ift. ordinær annoncepris)

Brochurer/indstik på deltagernes stole på mødets første dag.
Pris: 7.500 kr. (rabat 25 % ift. ordinær udlægningspris)

Udstillerpakke

Inkluderet i prisen er:

  • Udstillingsplads er inkl. bord, stol, el-stik og wi-fi.
  • 2 udstillere til standen
  • Forplejning for 2 udstillere (kaffe, kage mv og frokost) i 2 dage.
  • Udstillerne kan deltage i mødets faglige aktiviteter.
  • Firmalogo i program og mødeapp.

Standene varierer i størrelse (se side 2) og fordeles efter først-til-mølle-princippet.

Der betales ikke ekstra, hvis udstillerne er landinspektører. Mødegebyrer er indregnet i prisen.

Pris: 17.500,- kr

 

Udstillerpakke tilkøb

Adgang for én yderligere udstiller til ordinær mødegebyr for 2 dage: 3.374,- kr.

Deltagelse i Den festlige Middag onsdag aften.

Pris 750 kr. pr udstiller (ordinær pris)

Helsidesannonce i bladet Landinspektøren 1-2019 før Mødet
Pris: 7.000 kr. (rabat 36 % ift. ordinær annoncepris)

Brochurer/indstik på deltagernes stole på mødets første dag.
Pris: 7.500 kr. (rabat 25 % ift. ordinær udlægningspris)

Brochurer, markedsføringsmateriale til deltagerne

Materialet kan blive lagt på mødestolene ved begyndelsen af mødet på mødets første dag.

Materialet skal leveres direkte til Hotel Nyborg Strand.

Pris: 10.000 kr.

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (bred) 5.000 ,- B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (høj) 5.000 ,- B: 177 x H: 125 mm
1/1 side * 8.500 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
2x 1/1 side * 12.500 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

*til kant

Dato:
6. – 7. februar 2019

Sted:
Hotel Nyborg Strand

Deltagere:
Medlemmer ad Den Danske Landinspektørforening

Forventet antal deltagere:
ca. 400 personer

Udgiver: Den Danske Landinspektørforening

Website: www.landinspektøren.dk

Adresse: Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København K

Telefon: 33 18 97 87