For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

KL.DK

KL.dk – Kom tæt på de kommunale beslutningstagere
Kommunernes interesseorganisation, KL, giver virksomheder og organisationer mulighed for at komme helt tæt på de kommunale beslutningstagere. Det er således muligt at annoncere såvel på KL.dk som i de tusindvis af nyhedsmails, som KL dagligt sender til kommunale beslutningstagere over hele landet.

KL.dk: Vidensportal for alle 98 kommuner
KL’s hjemmeside og nyhedsmails læses og bruges af medarbejdere på alle niveauer i samtlige landets 98 kommuner. Hver måned vises i gennemsnit mere end 360.000 sider på KL.dk fordelt på ca. 96.000 unikke besøgende.

Portalen favner alt fra viden til værktøjer målrettet de kommunale brugere, information om relevante arrangementer og konsulentydelser samt kommunale nyheder. Nyt indhold annonceres til de brugere, der har tilmeldt sig adviseringsservicen ”Nyt fra KL”.

PRISER 2018

Banner Pris / CPM Format Periode
Forsiden KL.dk
Skyskraber / top (venstre el. højre) 150 ,- B: 210 x H: 350 px CPM
Skyskraber / midt (venstre el. højre) 150 ,- B: 210 x H: 350 px CPM
Artikelside KL.dk
Skyskraber / top (venstre el. højre) 150 ,- B: 210 x H: 350 px CPM
Skyskraber / midt (venstre el. højre) 150 ,- B: 210 x H: 350 px CPM
Segmentside KL.dk
Skyskraber / top (venstre el. højre) 200 ,- B: 210 x H: 350 px CPM
Bundbanner 150 ,- B: 450 x H: 150 px CPM

Segmenter
KL.dk’s forskellige fagområder er samlet i 5 segmenter. Sammenlagt er der 45.704 tilmeldte unikke modtagere af KL’s nyheds- og adviseringsmails fordelt på de 5 segmenter.

Økonomi og administration
• Administration og digitalisering
• Kommunikation
• Forvaltning og ledelse
• Kommunaljura
• Økonomi og styring

Velfærd
• Kultur og fritid
• Børn og unge og Folkeskolen
• Socialområdet
• Sundhed

Arbejdsgiver og arbejdsmarkedsforhold

  • Arbejdsgiver
  • Beskæftigelse
  • Integration

Teknik & Miljø

  • Taknik & miljø
  • Erhvervsudvikling

Momentum

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Website: www.kl.dk

Besøg: 133.000

Sidevisninger: 300.000

Brugere: 91.700

Gns. trafiktal pr. måned

null

KLs NYHEDSBREVE

45.704 abonnerer på KL’s nyheds- og adviseringsmails. Dagligt udsendes ca. 18.750 mails til de abonnenter, der har sammensat et abonnement på KL’s nyheds- og adviseringsmails. I alt sender KL mere end 375.000 nyhedsbreve ud hver måned.

Momentum er KL’s nyhedsbrev, som har til formål at kvalificere og nuancere den politiske debat. Med analyser, undersøgelser og anden dokumentation er målet at sætte nye, interessante dagsordener og skabe ny viden. Momentum udsendes cirka hver anden uge (tirsdag) til 10.534 modtagere.

PRISER 2018

Momentum - Banner Pris Format Periode
Skyskraber 5.950 ,- B: 198 x H: 200 px pr. uge

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nr. Trykt/digitalt* uge Udgivelsesdato
1 2 9. januar
2 4 23. januar
3 6 6. februar
4 8 20. februar
5 10 (topmøde-uge) 6. marts
6 12 20. marts
7 15 10. april
8 17 24. april
9 19 8. maj
10 21 22. maj
11 23 5. juni
12 25 19. juni
Sommerpause
13 34 21. august
14 36 4. september
15 38 18. september
16 40 2. oktober
17 42 16. oktober
18 44 20. oktober
19 46 13. november
20 48 27. november
21 50 11. december

KLs Nyhedsbrev bliver sendt ud alle ugens dage (man-søn).

Der er materialefrist torsdagen ugen før udsendelse.

Nyt fra KL:

Modtagere: ca. 18.750

Udsendelse: Dagligt


Momentum:

Modtagere: ca. 10.750

Udsendelse: Hver anden tirsdag

null

KL's KONFERENCE

TEKNIK OG MILJØ 2018

TEKNIK & MILJØ ’18 – kommunalpolitisk konference
12. – 13. april 2018 i Aarhus Kongrescenter

TEKNIK & MIJLØ ’18 er KL’s store politiske konference for
kommunalpolitikere og beslutningstagere på teknik- og miljøområdet i landets kommuner. Konferencen afholdes i 2018 i Aarhus Kongrescenter den 12.-13. april.

Temaet for konferencen er Fælles løsninger. Fælles løsninger handler om, at gode løsninger findes i fællesskaber mellem kommunerne og i fællesskaber på tværs af velfærdsområderne. Der findes gode og nye løsninger når vi arbejder på tværs af fagligheder og i fællesskaber mellem det offentlige og det private. Kommunalpolitikerne
har en vigtig rolle i at få fællesskaber til at fungere så de finder løsninger sammen.

På konferencen vil vi bevæge os indenfor emnerne:
Fremtidens kommune, blandede boligområder, cirkulær økonomi, disruption, mobilitet, servicemålsaftalen, modernisering af planloven, nøgletal på vejområdet, kystbeskyttelse, klimatilpasning og beredskab, strategisk ejendomsadministration, affald som ressourcer, gode byer og nye politikere.

At være standeholder på Teknik og Miljø ’18 er en unik mulighed for via køb af standplads at få kontakt og dialog med de vigtigste beslutningstagere på det kommunale teknik- og miljøområde.

Deltagerne på konferencen er både politikere (ca. 60%), kommunale chefer (ca. 30 %), rådgivere og interesseorganisationer (ca. 10%). Vi forventer ca. 600 deltagere til konferencen. Deltagerne mødes og diskuterer, videndeler og skaber netværk for at styrke hinanden og kommunerne.

Programmet veksler mellem plenumsessioner, tværgående møder, udflugter og temamøder.

Da overvægten af deltagere er politikere, får du som standeholder
en unik mulighed for at komme i kontakt med dem, der bestemmer i kommunerne.

Deltagere og program
Markedsføring af konferencen sker på KL’s hjemmeside, på Teknik- og Miljøs digitale samarbejdsportaler med kommunerne og fra januar samme år endvidere med direkte invitationer til alle landets kommuner. KL benytter her sit omfattende kontaktnet,
som er bygget op i løbet af mange år.

I år er det mulighed for at købe 3 forskellige standepakker. Vi skelner mellem præmiumudstillere, udstillere og Cafe stande.

PRISER 2018

Præmium (kun 6 pladser)

Som præmiumudstiller får du en stand på 9 kvm centralt placeret i standeområdet. Du får dit logo på TEKNIK & MILJØ ´18 hjemmesiden, samt på bagsiden af den trykte programoversigt, der bliver delt ud til deltagerne på konferencen. Du bliver omtalt som præmiumudstiller i stande-informationsmaterialet, og har mulighed for at deltage på en udflugt sammen med deltagerne efter eget valg. Her er der en unik mulighed for at tale med deltagerne under mere uformelle rammer.

Præmiumudstillere kan deltage med 3 personer på konferencen.

Prisen for at være præmiumudstiller er:

29.900 kr. ex moms

Udstiller

Som udstiller får du en stand på 6 kvm. Valg af standeplads sker efter først til mølle.
Udstillere kan deltage med 2 personer på konferencen.

Prisen for at være udstiller er:

16.900 kr. ex moms

For begge typer af udstillere gælder desuden, at interesserede udstillere vil kunne deltage i frokosten på dag 1 sammen med deltagerne, samt til middagen dag 1 (middagen tilkøbes separat), samt deltage på temamøder sammen med deltagerne på dag 2. Som udstiller har du mulighed for at lave konkurrencer i din stand, og udlodde en præmie. Der vil være præmieuddeling på dag 2, hvor vinderne udtrækkes.

Torsdag den 12. april 2018

08:00 – 09:00   Morgenkaffe i standeområdet

09:00 – 09:10   Velkomst v. Aarhus Borgmester

09:10 – 10:10   Plenum oplæg

10:10 – 11:40   Pause i standeområdet

11:40 – 12:10   TMU formand og oplæg i plenum

13:00 – 14:00   Frokost og besøg hos stande

14:00 – 15:30   Plenum oplæg

15:30 – 15:40   Præsentation af udflugter

15:40 – 17:30   Udflugter

17:30 – 18:30   Hjemkomst og øl i standeområdet

18:30 – 19:00   Velkomstdrink i standeområdet

19:00 – 01:00   Festmiddag

Fredag den 13. april 2018

08:00 – 08:50   Morgenkaffe i standeområdet

08:50 – 09:10   Fælles morgensang / lokalt kulturelt indslag

09:10 – 09:50   Plenum oplæg

09:50 – 10:50   Temamøder runde 1

10:50 – 11:20   Pause i standeområdet

11:20 – 12:20   Temamøder runde 2

12:20 – 13:00   Plenumoplæg og afslutning – vi ses i 2019

13:00 – 13:15   Lunchbag to-go

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

STANDEPLAN

Dato:
12. – 13. april 2018

Sted:
Aarhus Kongrescenter

Tema:
Fælles løsninger

Forventet antal deltagere:
ca. 600 personer

Deltagere:
• ca. 60% politikere
• ca. 30% kommunale chefer
• ca. 10% rådgivere og interesseorganisationer

Udgiver: KL – Kommunernes Landsforening

Website: www.kl.dk

Adresse: Weidekampsgade 10,
2300 København S

Telefon: 33 70 33 70