For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

KIROPRAKTOREN

Nå ud til alle kiropraktorer – og deres patienter

KIROPRAKTOREN er Dansk Kiropraktor Forenings tidsskrift, som udkommer 4 gange om året. KIROPRAKTOREN formidler nyheder om kiropraktorernes virke og hverdag, fagpolitik og ikke mindst ny viden om sundhed og sygdom med fokus på muskler og led.

KIROPRAKTOREN sendes til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening, til venteværelserne samt til samarbejdspartnere og politiske beslutningstagere.

I 2015 blev bladet omlagt og opgraderet. Det har nu en bredere profil med flere dagsordensættende artikler. Bladet har også fået et digitalt liv gennem et større samspil med Dansk Kiropraktor Forenings digitale platforme og sociale medier på Facebook, Twitter og Instagram. KIROPRAKTORENs artikler har derfor fået en større rækkevidde.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 1.850,- B: 88,5 x H: 100 mm
1/2 side (bred) 2.900,- B: 177 x H: 100 mm
1/1 side * 4.600,- B: 200 x H: 250 mm + 3 mm til beskæring
Bagsiden * 5.000,- B: 200 x H: 195 mm + 3 mm til beskæring

Farvetillæg: Alle priser er inkl. farver.

Indstik: Indhent venligst tilbud.

Layout af annoncer
Mod betaling kan DG Media være behjælpelig med at layoute annoncer. Kontakt DG Media for nærmere information og tilbud.

Gentagelsesrabat
2 x indrykninger 10% rabat
Helårsaftale 25% rabat
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes indenfor 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediebureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediebureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018 / 2019

Nr. Bestillings- og materialefrist Udgivelse
1 21. februar 23. marts
2 18. maj 8. juni
3 29. august 21. september
4 21. november 14. december
Nr. Bestillings- og materialefrist Udgivelse
1 27. februar 22. marts
2 15. maj 7. juni
3 28. august 20. september
4 20. november 13. december

Oplag: 2.500

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: Kiropraktoren sendes til medlemmer af Dansk Kiropraktor Forening, til venteværelserne samt til samarbejdspartnere og politiske beslutningstagere.

Udgiver: Dansk Kiropraktor Forening

Adresse: 
Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg

Telefon: 33 93 04 00

Website:  www.kiropraktoren.dk