For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

HUSET

Erhvervsmagasinet Huset er medlemsmagasinet for Ejendomsforeningen Danmark, som er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Magasinet sendes til foreningens medlemmer, herunder de grundejerforeninger, der er tilknyttet foreningen.

Huset går i dybden med emner inden for ejendomsinvestering, erhvervs- og boligudlejning og ejendomsadministration. Magasinet dækker relevante tendenser og beslutninger inden for det boligpolitiske område og orienterer også om væsentlige emner inden for blandt andet arkitektur, byggeri, renovering og vedligehold, indretning og udendørsarealer.

Huset udkommer otte gange om året. I hvert nummer finder læseren vigtige økonomiske nøgletal om udviklingen i ejendomsbranchen. Hvert nummer præsenteres med et særligt tema på forsiden. Temaet består typisk af tre til fire artikler, som dækker forskellige emner inden for området.

Huset har som fagmagasin en central placering på det professionelle ejendomsmarked, hvor magasinet læses af beslutningstagere inden for bolig- og erhvervsudlejning, administration og erhvervs- og boligbyggeri.

Erhvervsmagasinet Huset er et oplagt annoncemedie for dem, som vil ramme beslutningstagere inden for professionel ejendomsadministration, erhvervsbyggeri, bolig- og erhvervsudlejning samt deres rådgivere.

Vidste du, at…
Ejendomsforeningen Danmark dækker 85% af det professionelle danske ejendomsinvesterings-marked, hvilket betyder, de ejer ejendomme til en værdi af kr. 211 mia!

Huset Jura
Huset Jura er Ejendomsforeningen Danmarks juridiske nyhedsbrev. Det indeholder nyt om love og retspraksis inden for det private lejelovsområde, referater af nye afgørelser samt satser, økonomiske nøgletal og normtal. Det er muligt at annoncere på bagsiden af Huset Jura, der trykkes i en gråblå farve. Huset Jura udkommer otte gange om året.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 8.300 ,- B: 91 x H: 134 mm
1/4 side (bred) 8.300 ,- B: 187 x H: 64 mm
1/2 side (høj) 12.300 ,- B: 91 x H: 273 mm
1/2 side (bred) 12.300 ,- B: 187 x H: 134 mm
1/1 side 19.700 ,- B: 187 x H: 273 mm
1/1 side * 21.300 ,- B: 210 x H: 297 mm + 4 mm til beskæring
Side 2 * 22.000 ,- B: 210 x H: 297 mm + 4 mm til beskæring
Side 5 * 21.000 ,- B: 210 x H: 297 mm + 4 mm til beskæring
Opslag * 29.500 ,- B: 420 x H: 297 mm + 4 mm til beskæring
Bagsiden 20.400 ,- B: 150 x H: 236 mm + 4 mm til beskæring
Bagsiden (Huset Jura) 19.500 ,- B: 187 x H: 264 mm
* til kant

Farvetillæg
Priser er inkl. farver
Bemærk: Huset Jura trykkes i 1 farve

Særplacering: + 10%

Indstik: Indhent venligst tilbud

Gentagelsesrabat
2 indrykninger        10% rabat
4 indrykninger        15% rabat
8 indrykninger        20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 85.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 8. januar 18. januar 4. februar
2 12. april 3. maj 21. maj
3 20. august 5. september 24. september
4 8. oktober 25. oktober 12. november

Oplag: 4.386

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

EJENDOMFORENINGENS NYHEDSBREVE

Huset Net

Nyhedsmailen Huset Net udsendes hver fjortende dag (torsdag) til ca. 3.000 modtagere. Åbningsprocenten er ca. 43%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer.

Nyt fra Pressen

Nyhedsmailen Nyt fra Pressen udsendes hver dag til ca. 2.000 medlemmer af Ejendomsforeningen Danmark. Åbningsprocenten er ca. 31%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer

PRISER 2018

Nyt fra Pressen Pris Format Periode
Sidebanner 7.900 ,- B: 156 x H: 150 px 1 måned
Artikelbanner 5.500 ,- B: 395 x H: 150 px 1 måned
Joblink 4.500 ,- - 1 måned

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nr. Bestillings- & materialefrist Udsendelse
1 8. januar 11. januar
2 22. januar 25. januar
3 5. februar 8. februar
4 19. februar 22. februar
5 5. marts 8. marts
6 19. marts 22. marts
7 3. april 5. april
8 16. april 19. april
9 30. april 3. maj
10 14. maj 17. maj
11 28. maj 31. maj
12 11. juni 14. juni
13 25. juni 28. juni
14 6. august 9. august
15 20. august 23. august
16 3. september 6. september
17 17. september 20. september
18 1. oktober 4. oktober
19 22. oktober 25. oktober
20 5. november 8. november
21 19. november 22. november
22 3. december 6. december
23 17. december 21. december

Huset Net:

Modtagere: ca. 4.500

Åbningsprocent: ca. 43%

Udsendelse: Hver 14. dag (torsdage)


Nyt fra Pressen:

Modtagere: ca. 2.000

Åbningsprocent: ca. 31%

Udsendelse: Hver dag

Udgiver: Ejendomsforeningen Danmark

Website: www.ejendomsforeningen.dk

Adresse: Nørre Voldgade 2, 4. sal,
1358 København K.

Telefon: 33 12 03 30