For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

HK KOMMUNALBLADET

HK Kommunalbladet er fagbladet for HK’ere i kommuner og regioner. Bladet udkommer 8 gange om året i ca. 55.000 eksemplarer og har 62.000 læsere.

HK Kommunalbladet dækker udviklingen i den kommunale verden tæt; fra Christiansborg og KL til den enkeltes skrivebord ude i kommunerne. En lang række emner som eksempelvis IT, ledelse, offentlig-private partnerskaber, kommunal økonomi, kompetenceudviklling og efteruddannelse dækkes tæt og løbende. HK Kommunalbladet er ofte citeret i andre medier og bliver læst af kommunale beslutningstagere langt ud over HK’s medlemsskare.

HK Kommunalbladets kernelæsere spænder bredt: fra forvaltningschefer og indkøbschefer til IT-folk, controllere, lægesekretærer, tandklinikassistenter, biblioteksansatte, sagsbehandlere, løn- og personalemedarbejdere og administrative medarbejdere i de forskellige forvaltninger. På alle større områder, hvor der er beskæftiget HK’ere i kommuner og regioner, er det HK Kommunalbladets mål at være blandt de vigtigste kilder til inspiration og viden om faget.

HK Kommunalbladet foretager løbende læserundersøgelser, som klarlægger medlemmernes tilfredshed med bladet.

HK Kommunalbladet suppleres med et online nyhedsbrev, der hver torsdag udsendes til ca. 38.000 modtagere. Derved sikrer HK Kommunalbladet en løbende nyhedsdækning. Ydermere gør jobportalen Hkkommunaljob.dk det muligt at målrette jobannonceringen yderligere, når der skal rekrutteres til den kommunale sektor. Nyhedsbrevet og Hkkommunaljob.dk er yderst velegnede annoncemedier såvel selvstændigt som i samspil med HK Kommunalbladet.

HK Kommunalbladet er medlem af Danske Medier. For at kunne levere solide informationer om de ca. 62.000 læsere bliver HK Kommunalbladet desuden målt i Index Danmark/Gallup.

PRISER 2021

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/4 side 10.900,- B: 92 x H: 118 mm 
1/4 side (høj) 10.900,- B: 44 x H: 240 mm 
1/2 side (høj) 17.515,- B: 92 x H: 240 mm 
1/2 side (bred) 17.515,- B: 188 x H: 118 mm 
1/1 side 30.500,- B: 215 x H: 270 mm + 5 mm til beskæring 
Side 5 30.500,- B: 215 x H: 270 mm + 5 mm til beskæring 
Opslag 39.900,- B: 430 x H: 270 mm + 5 mm til beskæring 
Bagsiden 33.900,- B: 215 x H: 220 mm + 5 mm til beskæring
Jobannonce Pris Format
1/4 side 11.700 ,- B: 92 x H: 118 mm
1/2 side (høj) 14.900 ,- B: 92 x H: 240 mm
1/2 side (bred) 14.900 ,- B: 188 x H: 118 mm
1/1 side 21.200 ,- B: 188 x H: 240 mm

Farver: Alle priser er inkl. 4 farver.

Særplacering: + 10%

Til-kant-tillæg: + 10%

Indstik: Indhent venligst tilbud.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2021

 UdgivelseTekstannoncer
- bestilling kl. 12.00
Tekstannoncer
- materialefrist kl. 12.00
jobannoncer
- bestillings- og materialefrist kl. 12.00
Nr. 129. januar6. januar7. januar8. januar
Nr. 212. marts17. februar18. februar19. februar
Nr. 323. april26. marts29. marts30. marts
Nr. 421. maj23. april26. april27. april
Nr. 525. juni2. juni3. juni4. juni
Nr. 610. september18. august19. august20. august
Nr. 722. oktober29. september30. september1. oktober
Nr. 83. december10. november11. november12. november

OM LÆSERNE

INTERESSER

Sundhed: 66%

Ernæring – sundt/usundt: 57%

Rejser: 55%

REGION

Hovedstaden: 35%

Sjælland: 15%

Syddanmark: 21%

Midtjylland: 15%

Nordjylland: 14%

ALDER

12-19 år: 4%

20-29 år: 7%

30-39 år: 9%

40-49 år: 20%

50-59 år: 26%

60-69 år: 24%

70 år +: 10%

KØNSFORDELING

Mand: 26%

Kvinde: 74%

ANDET

Husstandsindkomst over kr. 500.000: 45%

Ansat som funktionær: 57%

Ansat i offentlig virksomhed: 71%

Jeg køber ofte produkter på baggrund af reklamer: 26%

Læsertal: 62.000

Oplag: 55.000

Udgaver: 8 gange årligt

Kilde: Index Danmark/Gallup Helår 2019

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

HK KOMMUNALS NYHEDSBREV

HK Kommunalbladet suppleres med et online nyhedsbrev, der hver torsdag udsendes til +40.000 modtagere. Derved sikrer HK Kommunalbladet en løbende nyhedsdækning. Nyhedsbrevet har en åbningsprocent på ca. 44%.

Nyhedsbrevet er et yderst velegnet annoncemedie såvel selvstændigt som i samspil med HK Kommunalbladet.

PRISER 2021

Der er mulighed for geografisk segmentering i de 7 HK regioner:
• HK Nordjylland
• HK Midtvest
• HK Østjylland
• HK Sydjylland
• HK Midt
• HK Sjælland
• HK Hovedstaden

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2021

HK Kommunal Nyhedsbreve

HK Kommunal Nyhedsbreve udkommer TORSDAG i alle uger undtaget:

Uge 1, 7, 13, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 42, 52

Bestillings- og Materialefrist: Tirsdag kl. 12.00

Modtagere: +40.000

Udsendelse: Hver torsdag

null

HKKOMMUNALJOB.DK

Hkkommunaljob.dk er målrettet den kommunale sektor og er en del af Profiljob-netværket, der repræsenterer 11 organisationer og mere end 200.000 medlemmer i alt. Netværket består af organisationernes jobportaler og den fælles jobdatabase www.profiljob.dk, hvor alle jobannoncer samles.

HKKommunaljob er et velegnet medie, når der skal annonceres efter velkvalificerede medarbejdere til den kommunale sektor; såvel selvstændigt som i samspil med HK Kommunalbladet og nyhedsbrevet.

Med HK/Kommunals deltagelse i Profiljob.dk-netværket er der skabt et jobmarked, der er skræddersyet til at dække annoncørernes ønsker om hurtighed, effektivitet og relevans. En enestående mulighed for at komme i kontakt med mere end 70.000 HK’ere inden for kommuner og regioner.

Med en meget konkurrencedygtig kontaktpris er HK Kommunalbladet derfor mediet, når du skal rekruttere administrative medarbejdere.

PRISER 2021

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Udgiver: HK

Adresse: 
Weidekampsgade 8,
0900 København C

Telefon: 33 30 49 00

Website: www.hk.dk/kommunal

Jobsite: www.hkkommunaljob.dk