For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

FINANS

Finans er Finansforbundets magasin og er bindeled mellem forbund og medlemmerne. Finans redigeres journalistisk og er opbygget af journalistiske artikler, politiske kommentarer og informationer fra Finansforbundet.

Indholdet i dette magasin omhandler arbejdsmæssige problemstillinger, job- og karriereudvikling samt nyhedsstof inden for den finansielle sektor. Finans giver derved læserne inspiration til jobrelateret og personlig udvikling samt redskaber til deres arbejdsdag.

Det er et afgørende mål, at læserne skal opleve Finans som levende, aktuelt, relevant, læseværdigt og brugbart.

Læserne af Finans fordeler sig på godt 15% chefer/ledere, 45% fuldmægtige eller specialister og 40% bank- og kontorassistenter, it-medarbejdere samt andre personalegrupper. Læserne er derfor aktive deltagere i blandt andet indkøb af møbler/inventar og IT til finanssektoren, information om investering og finans, finansielle underleverandører samt sikkerhedssystemer.

Finans udgives 6 gange årligt og er med et oplag på 50.341 eksemplarer Danmarks største magasin inden for den finansielle sektor. Magasinet Finans sendes hjem til hjemmeadressen af de 50.431 medlemmer af Finansforbundet. Finans fremstår som et elegant og moderne designet fagmagasin.

Finansforbundet jobbanken Finansjob, hvor ledige stillinger i den finansielle sektor annonceres.

Finans er medlem af Danske Medier, og magasinets oplag bliver kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol. For at kunne levere solide informationer om vores læsere bliver Finans desuden målt i Index Danmark/Gallup.

PRISER 2018 / 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (høj) 17.500 ,- B: 105 x H: 278 mm +5 mm til beskæring
1/2 side (bred) 17.500 ,- B: 208 x H: 140 mm +5 mm til beskæring
1/1 side 25.500 ,- B: 208 x H: 278 mm +5 mm til beskæring
Side 2 31.500 ,- B: 208 x H: 278 mm +5 mm til beskæring
3. omslagsside 31.000 ,- B: 208 x H: 278 mm +5 mm til beskæring
Opslag 40.800 ,- B: 416 x H: 278 mm +5 mm til beskæring
Bagsiden 33.500 ,- B: 208 x H: 278 mm +5 mm til beskæring

Særplacering
Højre side: + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud

Farve
1 farve: 3.900, kr.
4 farver: 5.900 kr.

Gentagelsesrabat
2 indrykninger 5% rabat
4 indrykninger 10% rabat
6 indrykninger 15% rabat
8 indrykninger 20% rabat
11 indrykninger 25% rabat

Storkunderabat
5% rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 2. januar 7. jan 18. januar
2 26. februar 4. marts 15. marts
3 7. maj 13. maj 24. maj
4 6. august 12. august 23. august
5 24. September 30. september 11. oktober
6 5. november 11. november 22. november

OM LÆSERNE

INTERESSER

Aktier/obligationer: 11%

Nyheder – indland: 92%

Nyheder – udland: 86%

Erhverv/finans: 76%

Skatteforhold: 76%

REGION

Hovedstaden: 35%

Sjælland: 14%

Syddanmark: 22%

Midtjylland: 19%

Nordjylland: 10%

ANDET

Jeg vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter: 91%

Bruger gerne lidt ekstra for et kendt varemærke: 69%

Det er vigtigt for mig at have succes: 76%

KØNSFORDELING

Mand: 45%

Kvinde: 55%

Læsertal: 80.000

Oplag: 50.341

Udgaver: 6 gange årligt

Kilde: Gallup / Index DK 1. halvår 2018

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

FINANSFORBUNDETS NYHEDSBREV (MEDLEMSNYT)

Medlemsnyt er et digitalt nyhedsbrev, der udkommer en gang om måneden til alle medlemmer af Finansforbundet.

Finansforbundets nyhedsbrev (Medlemsnyt), udsendes pr. mail til 37.000 medlemmer af finansforbundet.

Medlemsnyt’s overordnede formål er dels at servere relevant indhold – politisk og journalistisk – som giver værdi til medlemmer, samt synliggøre forbundets mange medlemsfordele. Dette for at være med til at påminde medlemmerne om deres medlemskab og fastholde dem i medlemsskabet. Nyhedsbrevet er et såkaldt push-medie, der generer større aktivitet på vores andre platforme – hjemmeside og Facebook.

PRISER 2018 / 2019

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2019

Bestillings- og materialefrist Udsendelse
15. januar 16. januar
19. februar 20. februar
12. marts 13. marts
9. april 10. april
21. maj 22. maj
18. juni 19. juni
20. august 21. august
17. september 18. september
8. oktober 9. oktober
19. november 20. november
17. december 18. december

Modtagere: ca. 37.000

Åbningsprocent: ca. 44%

Udsendelse: Én gang om måneden

Tilmeld dig nyhedsbrevet HER

null

FINANSJOB.DK

Finansjob.dk er markedspladsen på nettet for job i den finansielle sektor. Typiske stillinger på finansjob.dk kan være:

  • Bankansatte
  • Assurandører
  • IT-medarbejdere
  • Ansatte inden for investeringsområdet
  • Ansatte inden for pensionsområdet
  • Andre personale grupper

Finansjob.dk korresponderer med Finans, Finansforbundets Magasin, og alle stillingsannoncer i Finans indrykkes derfor også som jobopslag på Finansjob.dk.

PRISER 2018 / 2019

Banner Pris Format Periode
Topbanner 3.800 ,- B: 1000 x H: 150 px pr. måned
Midtbanner nr. 1 2.400 ,- B: 220 x H: 200 px pr. måned
Midtbanner nr. 4 2.400 ,- B: 220 x H: 200 px pr. måned
Bundbanner 2.400 ,- B: 1000 x H: 150 px pr. måned
Online jobannonce 5.600 ,- - 30 dage

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Jobsite: www.finansjob.dk

Udgiver: Finansforbundet

Adresse: 
Applebys Plads 5,
1411 København K

Telefon: 32 96 46 00

Website: www.finansforbundet.dk

Jobsite: www.finansjob.dk