For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

DANSK VETERINÆRTIDSSKRIFT

Dansk Veterinærtidsskrift er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Med en organisationsprocent på langt over 90 %, når bladet ud til næsten samtlige dyrlæger i Danmark. De cirka 4.000 medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i privatsektoren, studerende og pensionister.

Redaktionelt fokuserer Dansk Veterinærtidsskrift på alle emner, der har indflydelse på den enkelte dyrlæges økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser. Der er bl.a. artikler med fokus på arbejdsliv, karriere, fagpolitik og ikke mindst ny faglig viden (inkl. peer-review) inden for dyrlægernes forskellige fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

Dansk Veterinærtidsskrift formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud.

Dansk Veterinærtidsskrift læsere er trofaste. En læserundersøgelse viser, at 73 % af medlemmerne læser 6 ud af 6 numre, og 84 % er »Enig« og »Meget enig« i, at artiklerne i Dansk Veterinærtidsskrift er troværdige. 92 % læser annoncerne i bladet, og næsten halvdelen finder jævnligt nye produkter.

Dansk Veterinærtidsskrift er medlem af Danske Medier, og oplaget bliver kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/1 side (til kant) 11.499,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
1/2 side (bred) 6.899,- B: 176 x H: 122 mm
1/2 (høj) 6.899,- B: 86 x H: 247 mm
1/4 side 4.139,- B: 86 x H: 122 mm
Pligttekst 2.800,- B: 70 x H:297 + 3 mm til beskæring
Bagside 11.499,- B: 150 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Opslag 18.999,- 2 x 1/1 side
Kreative løsninger Pris
Bilag (op til 24 sider i foliering) fra 3,50 kr. pr. stk.
Vareprøve i foliering fra 4,00 kr. pr. stk.
Indlimning placeret på side 2 eller midten i bladet                    fra 4,75 kr. pr. stk.*

*Prisen på indlimning er ikke inkl. helside.

Ved deloplag pålægges gebyr på kr. 1.500,-

Gentagelsesrabat

Antal årlige indrykninger
1 indrykninger: 0%
2 indrykninger: 5%
3 indrykninger: 10&
4 indrykninger: 15%
5 indrykninger: 20%
6 indrykninger: 25%
7 indrykninger: 30%
8+ indrykninger: 35%

Alle priser er ekskl. moms.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Særplacering
Side 2: kr. 1.000
Side 4: kr. 1.000
Bagsiden: kr. 2.000

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 3. januar 5. januar 24. januar
2 24. januar 26. januar 14. februar
3 14. februar 16. februar 7. marts
4 7. marts 9. marts 28. marts
5 28. marts 4. april 18. april
6 18. april 20. april 9. maj
7 9. maj 11. maj 1. juni
8 6. juni 8. juni 29. juni
9 8. august 10. august 31. august
10 29. august 31. august 21. september
11 19. september 21. september 12. oktober
12 10. oktober 12. oktober 2. november
13 31. oktober 2. november 23. november
14 28. november 30. november 21. december

Oplag: 4.044

Kilde: Danske Mediers Oplagskontrol 1. halve år 2017

Udgaver: 14 gange årligt

Distribution: Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Det er det eneste fagblad, der når ud til samtlige danske dyrlæger.

Udgiver: Den Danske Dyrlægeforening

Adresse: 
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: 38 71 08 88

E-mailddd@ddd.dk

Website: www.ddd.dk