For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

ARKITEKTEN

Fagbladet ARKITEKTEN udgives af Akademisk Arkitektforening og modtages af alle foreningens medlemmer. Arkitekten når også alle medlemmer af Danske Arkitektkvirksomheder og af Forbundet af Arkitekter og Designere.
Mindst 9 ud af 10 uddannede arkitekter læser Arkitekten.

Men det er ikke kun fagfolk, der læser ARKITEKTEN – det er også fagfolk, der laver bladet. Vores redaktion tiltrækker de dygtigste arkitekter, der indgår i fagredaktionen, og de er hver måned med til at udforme ARKITEKTEN. Du kan derfor være sikker på, at din virksomheds annonce bliver set i en professionel og troværdig sammenhæng – hver gang.

Hver arkitekt bruger i gennemsnit 28,5 minutter på at læse ARKITEKTEN. Hele 3 ud af 4 arkitekter læser annoncerne i bladet, og over halvdelen reagerer på dem. ARKITEKTEN er dermed både det fagblad, arkitekterne bruger længst tid på at læse, dét magasin, de oftest læser annoncer i, og dét magasin, der giver størst respons på annoncer. Samtidig er ARKITEKTEN det fagblad, arkitekterne oftest bruger til at søge information om materialer.

ARKITEKTEN nyder ikke bare stor troværdighed blandt sine læsere. Vi er også arkitekternes primære inspirationskilde. Flere end 3 ud af 4 arkitekter bruger bladet til at få nye idéer, viser en undersøgelse foretaget for ARKITEKTEN af A&B Analyse i 2014. Og så har vi faktisk den laveste annoncepris i forhold til antallet af læsere. Dét er der ikke mange, der ved.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/3-side (høj) 13.900 ,- B: 62 x H: 265 mm
1/2-side (bred) 19.400 ,- B: 198 x H: 129 mm
1/2-side (høj) * 19.400 ,- B: 108 x H: 300 mm + 3 mm til beskæring
1/1-side * 28.400,- B: 230 x H: 300 mm + 3 mm til beskæring
Bagside 29.550 ,- B: 230 x H: 300 mm + 3 mm til beskæring
Opslag 45.100 ,- B: 460 x H: 300 mm + 3 mm til beskæring

*til kant

Særplacering: + 10% (kun ved 1/1-sider)

Til-kant-tillæg: + 10%

Farvetillæg: Alle priser er inkl. farver.

Indstik: Indhent venligst tilbud

Gentagelsesrabat
3 indrykninger 5% rabat
6 indrykninger 15% rabat
8 indrykninger 20% rabat
12 indrykninger 25% rabat

Spaltebredde
1 spalte 58 mm
2 spalter 121 mm
3 spalter 184 mm

Rubrikannoncer skal min. være 1 spaltebredde x 20 mm høj.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

For abonnement på ARKITEKTEN kontakt Akademisk Arkitektforening på https://shop.arkitektforeningen.dk/da/19-magasiner og /e eller til reception@arkitektforeningen.dk

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 28. november '17 5. december '17 22. januar
2 16. januar 23. januar 23. februar
3 13. februar 20. februar 23. marts
4 22. marts 3. april 4. maj
5 3. maj 8. maj 11. juni
6 12. juni 19. juni 17. august
7 7. august 14. august 14. september
8 4. september 11. september 18. oktober
9 2. oktober 9. oktober 9. november
10 30. oktober 6. november 7. december

Nr. 1: Vinduer
karme, rammer, glas, ventilation, lys, lyd, fremstillingsprocesser, samlingsdetaljer

Nr. 2: Drift og vedligehold
ny teknologi, langtidsholdbare produkter, økonomistyring, fleksibilitet, genbrug

Nr. 3: Belysning ude og inde
armaturer, design, energibesparelser, ny teknologi

Nr. 4: Landskab og beplantning
klimatilpasning, grønne byrum, kystsikring

Nr. 5: Materialer og konstruktioner
nye materialer, teknologisk udvikling, digital fabrikation, bærende konstruktioner, samlingsdetaljer

Nr. 6: Genbrug og renovering

Nr. 7: Energi
ny teknologi, adfærdspåvirkning, design, isoleringsmaterialer, varmeforsyning, solenergi, vindenergi, jordvarme,

Nr. 8: Glas

Nr. 9: Træ

Nr. 10: Byrum
parker, pladser, legepladser, gaderum

Oplag: 10.133

Udgaver: 10 gange årligt

Distribution: Fagfolk – Medlemsblad

null

ARKITEKTENS WEBSITES

Arkitekten.dk

Arkitekten.dk er den digitale pendant til det trykte magasin Arkitekten, som har eksisteret siden 1898. Arkitekten udgives af Akademisk Arkitektforening, og fungerer som medlemsblad for både Akademisk Arkitektforening, Forbundet Arkitekter og Designere og Danske Arkitektvirksomheder.

Målgruppen dækker alle arkitekter MAA, medlemmer af Arkitektforbundet og medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder.

På Arkitekten.dk er det muligt at annoncere ved brug af et topbanner, et lille eller et stort sidebanner.

Website: www.arkitekten.dk

Besøg: 10.625

Sidevisninger: 15.333

Brugere: 8.666

Gns. trafiktal pr. måned

Arkitektforeningen.dk

Arkitektforeningen er arkitekternes uafhængige standsforening i Danmark. Siden stiftelsen i 1879 har Arkitektforeningen arbejdet målrettet for at sikre de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af vores fælles byer, bygninger, landskab og miljø.

I dag har Arkitektforeningen godt 7000 medlemmer, der alle har titlen ‘arkitekt MAA’, som står for Medlem af Akademisk Arkitektforening.

Arkitektforeningen er en politisk organisation, der drives af medlemmernes engagement i vores 7 lokalafdelingerrepræsentantskab samt task forces, netværk og sekretariat i København. Foreningen arbejder i ‘arkitekturens tjeneste’ som fagligt interessefællesskab, men er ikke fagforening.

Website: www.arkitektforeningen.dk

Sidevisninger: 65.000

Gns. trafiktal pr. måned

PRISER 2018

Banner Pris Format Periode
Topbanner * 9.900 ,- B: 1152 x H: 180 px pr. måned
Fuldt sidebanner 8.900 ,- B: 180 x H: 600 px pr. måned
Sidebanner 1 6.500 ,- B: 180 x H: 300 px pr. måned
Sidebanner 2 5.500 ,- B: 180 x H: 300 px pr. måned
Jobopslag 5.900,- pr. måned

* Ved topbanner-placering skal følgende formater også leveres:
Tablet:     B: 674 x H: 90 px
Mobil:      B: 266 x H: 100 px

Annoncering Pris Periode
Forsidehenvisning 2.500,- 2 uger

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

null

ARKITEKTFORENINGENS NYHEDSBREV

Arkitektforeningens nyhedsbrev holder dig opdateret med debat, begivenheder, seminarer og nyt fra arkitekturens verden

Vi sender nyhedsbrev ud en gang om ugen, og vi modtager gerne nyheder og ideer fra hele landet. Nyheden skal naturligvis have arkitekturfaglig relevans.

PRISER 2018

Annonce Pris pr. udsendelse Format
Topbanner 7.900,- B: 600 x H: 130 px
Bundbanner 4.900,- B: 600 x H: 130 px
Joblink inkl. Logo og overskrift 1 gang 2.900,-
Joblink inkl. Logo og overskrift 2 gang 3.900,-

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 370 x H: 250 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Modtagere: 6.500

Åbningsprocent: 38%

Udsendelse: Hver onsdag

null

ARKITEKTJOB

PRISER 2018

Pakkeløsning Pris
Stillingsopslag 5.900,-
2 joblinks 3.900,-
Forsidehenvisning 2.500,-
Samlet pris 12.300,-

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal sendes som GIF eller JPG i format H: 370 x B: 250 px.

Udgiver: Akademisk Arkitektforening

Adresse: 
Åbenrå 34,
1124 København K

Telefon: 30 85 90 00

Mail: mail@arkitektforeningen.dk

Website: www.arkitektforeningen.dk