For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

SOCIALRÅDGIVEREN

Socialrådgiveren er fagbladet for 15.000 socialrådgivere og udgives af Dansk Socialrådgiverforening. Bladet udkommer 12 gange om året med nyheder på det socialpolitiske område og med interviews og reportager om metoder og udvikling inden for det socialfaglige felt. Bladet lægger vægt på at være et samlende organ for alle socialrådgivere, men har også en del læsere uden for medlemsskaren, herunder politikere og embedsmænd på alle niveauer.

Medlemsskaren i Dansk Socialrådgiverforening består primært af kvinder. Kun en sjettedel af alle socialrådgivere er mænd. Størstedelen af medlemmerne er ansat i kommuner landet over, en anden stor andel er ansat på specialinstitutioner, mens resten fordeler sig på regionale, statslige og private arbejdspladser. Ca. 900 er ifølge tal fra medlemsdatabasen en del af ledersektionen – herudover er der også en del ledere, der er med i Dansk Socialrådgiverforenings øvrige mere end 20 faggrupper. De mere end 20 faggrupper vidner om, at der er stor spredning i socialrådgivernes arbejdsområder.

De tre største specialer er børneområdet, beskæftigelse og revalidering. Socialrådgivere er et opsøgende og debatterende folkefærd, der gerne deltager i konferencer, både når det handler om faget og dets udvikling, og når politiske udspil og reformer skal diskuteres.

PRISER 2019

Tekstannoncer Pris Format Beskæring
1/4 side 8.500 ,- B: 87 x H: 121 mm
1/2 side (høj) 11.500 ,- B: 87 x H: 248 mm
1/2 side (bred) 11.500 ,- B: 180 x H: 121 mm
1/1 side (til kant) 20.200 ,- B: 210 x H: 260 mm + 5 mm til beskæring
Side 5 22.700 ,- B: 210 x H: 260 mm + 5 mm til beskæring
Side 7 21.600 ,- B: 210 x H: 260 mm + 5 mm til beskæring
Side 9 20.200 ,- B: 210 x H: 260 mm + 5 mm til beskæring
Opslag 25.600 ,- B: 420 x H: 260 mm
Type Pris
Grafisk bilag fra 1,95 kr. pr. stk.
Kartenklæb/indlimning fra 1,55 kr. pr. stk.*

*Pris er ekskl. Helside
Alle ovenstående priser er baseret på en maskinel håndtering.

Jobannoncer Pris Format
1/4 side (høj) 10.900 ,- B: 87 x H: 121 mm
1/2 side (høj) 14.200 ,- B: 87 x H: 248 mm
1/2 side (bred) 14.200 ,- B: 180 x H: 121 mm
3/4 side (høj) 20.500 ,- B: 134 x H: 248 mm
1/1 side 21.300 ,- B: 180 x H: 248 mm

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 11. december 17. december kl.12.00 14. januar
2 22. januar 25. januar 11. februar
3 26. februar 1. marts 18. marts
4 19. marts 22. marts 8. april
5 9. april 12. april 2. maj
6 29. april 3. maj 20. maj
7 27. maj 29. maj 20. juni
8 18. juni 2. august 19. august
9 27. august 30. august 16. september
10 24. september 27. september 14. oktober
11 5. november 8. november 21. november
12 26. november 29. november 16. december

Oplag: 15.815

Udgaver: 12 gange årligt

Distribution: Fagblad

null

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENINGS NYHEDSBREV

Fagbladet Socialrådgiveren suppleres med et online nyhedsbrev, som er et yderst velegnet annoncemedie såvel selvstændigt som i samspil med det trykte blad.

PRISER 2019

Jobpakke Kombination Pris
15% rabat Online jobannonce, populære job & joblink i nyhedsbrev 9.010 ,-
20% rabat Online jobannonce, populære job, joblink i nyhedsbrev & sidebanner 10.640 ,-

Materiale til bannerannoncering skal leveres senest 5 arbejdsdage før kampagnestart.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2019

Nr. Bestillings- og materialefrist Udsendelse
1 7. januar 10. januar
2 21. januar 24. januar
3 4. februar 7. februar
4 18. februar 21. februar
5 25. februar 28. februar
6 4. marts 7. marts
7 11. marts 14. marts
8 1. april 4. april
9 23. april 25. april
10 6. maj 9. maj
11 13. maj 16. maj
12 11. juni 13. juni
13 24. juni 27. juni
14 12. august 15. august
15 26. august 29. august
16 2. september 5. september
17 9. september 12. september
8 23. september 26. september
19 30. september 3. oktober
20 21. oktober 24. oktober
21 28. oktober 31. oktober
22 4. november 7. november
23 11. november 14. november
24 25. november 28. november
25 2. december 5. december
26 9. december 12. december

Modtagere: ca. 18.000

Åbningsprocent: ca. 45%

Udsendelse: 2 gange om måneden

null

SOCIALRÅDGIVERJOB.DK

Socialraadgiverjob.dk er Dansk Socialrådgiverforenings jobportal, der sikrer målrettet annoncering, når der skal rekrutteres nye medarbejdere til det socialfaglige felt. Socialraadgiverjob.dk er en del af Profiljob, som er et netværk af jobdatabaser repræsenteret ved 11 organisationer og mere end 200.000 medlemmer i alt. Netværket består af organisationernes selvstændige jobbaser og en fælles jobdatabase på Profiljob.dk, hvor der kan søges blandt alle netværkets jobannoncer.

Socialrådgivere er ansat i stat, amt, kommune og i private virksomheder. Fagligt set en klart defineret gruppe mennesker – men med et bredt spekter af specialer og funktioner.

Jobannoncering på Socialraadgiverjob.dk
30 dage uden printannonce: kr. 6.700 ,-
Jobagent er inkluderet i prisen.
Som standard lægges indholdet af den trykte annonce i Socialrådgiveren automatisk på socialraadgiverjob.dk uden ekstra beregning. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr. 2.900 for fuldt opslag på socialraadgiverjob.

Jobpakker
Jobpakke løsningerne sikre, at dit stillingsopslag bliver set af både aktive og passive jobsøgende, og giver det bedste ansøgerfelt.

PRISER 2019

Annoncering Pris Format Periode
Online jobannonce 6.700 ,- - 30 dage
Populære job 1.500 ,- - 1 uge
Topbanner 3.400 ,- B: 1000 x H: 150 px pr. måned
Sidebanner Top 2.700 ,- B: 230 x H: 200 px pr. måned
Sidebanner 2.400 ,- B: 230 x H: 200 px pr. måned
Bundbanner 1.980 ,- B: 740 x H: 60 px pr. måned
Jobagent banner 2.900 ,- B: 468 x H: 60 px pr. måned
Jobpakke Kombination Pris
15% rabat Online jobannonce, populære job & joblink i nyhedsbrev 9.010 ,-
20% rabat Online jobannonce, populære job, joblink i nyhedsbrev & sidebanner 10.640 ,-

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Besøg: 5.806

Sidevisninger: 13.993

Brugere: 3.796

Gns. trafiktal pr. måned

Udgiver: Dansk Socialrådgiverforening

Website: www.socialraadgiverne.dk

Adresse: Toldbodgade 19B,
1253 København K

Telefon: 70 10 10 99