For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

Scleroseforeningens fire magasiner

Magasinerne fra Scleroseforeningen sendes direkte til foreningens godt 45.000 medlemmer og bidragsydere, hvoraf omkring 10.000 selv har sclerose. Derudover sendes magasinet til professionelle i sundhedssektoren, landets scleroseklinikker, virksomheder, støttemedlemmer samt pårørende.

Scleroseforeningens overordnede mål er at skabe information om foreningens arbejde inden for forskning, behandling og socialpolitik.

Magasinerne er segmenteret og det redaktionelle indhold er tilpasset målgruppernes interesser.
Med de fire magasiner skaber Scleroseforeningen et univers, som skaber værdi for læserne og favner de forskellige medlemssegmenter.

For annoncørerne betyder segmenteringen, at vi kan tilbyde relevant eksponering af annoncebudskaber og indstik, i et målrettet univers med højinteresse hos læserne.

Scleroseforeningens 4 magasiner, adresseomdeles til medlemmerne 4 gange årligt og annoncøren har mod et mindre gebyr mulighed for at differentiere annoncer på tværs af udgivelserne.

LEV MED SCLEROSE

LEV MED SCLEROSE:
Oplag 7.200

Medlemmer med Sclerose i alderen 30-45 år. Læsere som interesserer sig for alt det de stadig kan; arbejdsliv, vilde rejser, ekstremsport, succeshistorier fra andre med sclerose.

MIT LIV MED SCLEROSE

MIT LIV MED SCLEROSE:
Oplag 3.000

Medlemmer med Sclerose i alderen +60 år. Læsernes primære interesseområder ligger indenfor hjælpemidler.

TÆT PÅ SCLEROSE

TÆT PÅ SCLEROSE:
Oplag 4.800

Medlemmer der er pårørende til en med sclerose. Læsere som har stor interesse i livet med sclerose såsom rejser og livskvalitet og eventuelle hjælpemidler.

SAMMEN MOD SCLEROSE

SAMMEN MOD SCLEROSE:
Oplag 28.300

Medlemmer der støtter Scleroseforeningen. Læsere med interesse for sygdomsforklarende indhold, mærkesager, succeser og det gode bidrag.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/8 (sponsor støtte) 2.900,- B: 85 x H: 60 mm -
1/4 side (høj) 5.900,- B: 85 x H: 127 mm -
1/2 side (bred) 9.900,- B: 210 x H 148 mm + 5 mm til beskæring
1/1 side 18.900,- B: 210 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring
Opslag 34.900,- B: 420 x H: 297 mm + 5 mm til beskæring

Grafisk bilag op til x sider i foliering:                  fra 1,95 kr. pr. stk.
max format er B: 160 x H: 257 mm, omfang 2 sider, max vægt 10 g .

Prisen er baseret på er baseret på at indstikket kan håndteres maskinelt.

Segmentering af annoncer
Ved valg af specifik(ke) segment(er) eller valg af differentieret annoncering pålægges et gebyr på 799,- pr. udgivelse

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgøreløsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 30. november 30. november 14-18 januar
2 22. februar 25. februar 8-12 april
3 31. maj 3. juni 5-9 august
4 30. august 2. september 14-18 oktober

null

SCLEROSEFORENINGENS NYHEDSBREVE

Supler din markedsføring med bannerannonce på Scleroseforeningens nyhedsmails.

Scleroseforeningens nyhedsbrev er ligesom magasinerne, opdelt i segmenter og  udsendes 20 gange årligt til ca. 26.500 modtagere.

I forbindelse med sponsor støtte-annoncering, er der mulighed for at tilkøbe støttelogo i nyhedsmailen.
Disse købes for et år ad gangen.

PRISER 2019

Banner Pris Format Periode
Stort banner 3.600 ,- B: 760 x H: 140 px pr. udsendelse
Lille banner 1.500 ,- B: 175 x H: 140 px pr. udsendelse

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Nr. Bestillings- & materialefrist Udsendelse
1 19. januar 24. januar
2 16. februar 21. februar
3 16. marts 21. marts
4 20. april 25. april
5 25. maj 30. maj
6 22. juni 27. juni
7 17. august 22. august
8 21. september 26. september
9 19. oktober 24. oktober
10 16. november 21. november
Udgiver: Scleroseforeningen

Adresse: 
Mosedalvej 15,
2500 Valby

Telefon: 36 46 36 46

Mail: info@scleroseforeningen.dk

Website: www.scleroseforeningen.dk