For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

PLENUM

Den direkte vej til skolens beslutningstagere
Magasinet plenum er medlemsblad for skolelederne på landets folkeskoler. Bladet udgives af Skolelederforeningen og udsendes til skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens ledelsesteam. Derudover sendes plenum til alle skoleforvaltningschefer i Danmark. Magasinet udkommer 7 gange årligt i et oplag på mere end 5.000 eksemplarer og sendes direkte til medlemmernes privatadresse.

Her orienteres skolelederne i Danmark
Formålet med bladet er at holde skolelederne orienteret om udviklingen indenfor deres profession og arbejdsområde. plenum indeholder artikler, reportager og baggrundsstof om skoleledelse, skoleforhold, pædagogik mv. Desuden er der artikler om foreningens arbejde, udviklingen inden for folkeskolen, lovgivning, overenskomstforhold osv. Endvidere udsendes det elektroniske nyhedsbrev ”plenum+” hver 3. uge til alle 4.200 medlemmer af Skolelederforeningen.

Læserprofil
Skoleledere er ansvarlige for skolens administrative og pædagogiske ledelse og godkender alle beslutninger vedrørende skolens drift. Skoleledere administrerer budgetter på mellem 1/2-10 millioner kroner pr. år til indkøb af inventar, materialer mv. På landsbasis er der årligt tale om et milliardbeløb.

Indkøbene falder typisk i følgende områder:

• Drift og anlæg
• Undervisningsmaterialer
• Møbler og indretning (indendørs og udearealer)
• IT og elektronik
• Rejser, udflugtsmål, steder til kurser, koloni og lejrture, skolefotografering

Hvorfor annoncere i plenum?
• Garanteret eksponering for de primære beslutningstagere i folkeskolen
• Skolelederne er både budget- og indkøbsansvarlige på skolerne
• Årlig indkøbsvolumen på op til 4-5 millioner kr. pr. skoleleder.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/3 side (bred) 8.300 ,- B: 178 x H: 72 mm
1/4 side (høj) 7.100 ,- B: 86,5 x H: 111 mm
1/4 side (bred) 7.100 ,- B: 178 x H: 53 mm
1/2 side (høj) 9.900 ,- B: 101,5 x H: 275 mm
1/2 side (bred) 9.900 ,- B: 210 x H: 135 mm
1/1 side 14.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 5 mm til beskæring
Side 2 14.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 5 mm til beskæring
Side 4 14.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 5 mm til beskæring
3. omslagsside 14.500 ,- B: 210 x H: 275 mm + 5 mm til beskæring
Opslag 20.800 ,- B: 420 x H: 275 mm + 5 mm til beskæring
Bagsiden 16.400 ,- B: 210 x H: 220 mm + 5 mm til beskæring

Indstik
Indhent venligst tilbud hos DG Media.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist/produktannoncer Bestillingsfrist/job + Materialefrist/produkt+job Udgivelse
1 14. januar 16. januar 26. januar
2 25. februar 27. februar 9. marts
3 12. april 15. april 27. april
4 16. maj 21. maj 1. juni
5 12. august 14. august 24. august
6 23. september 25. september 5. oktober
7 4. november 6. november 16. november

Oplag: 5.000

Udgaver: 7 gange årligt

null

SKOLELEDERFORENINGEN.ORG

Skolelederforeningen.org er websitet for landets skoleledere. Det besøges af skoleledere, viceskoleledere, afdelingsledere, ledere i PPR og specialundervisning samt andre ledere i skolens ledelsesteam.

Websitet holder skolelederne orienteret om udviklingen inden for deres profession og arbejdsområde. På sitet er der artikler, reportager og baggrundsstof om skoleledelse, skoleforhold, pædagogik mv.

PRISER 2019

Banner Pris Format Periode
Topbanner 6.500 ,- B: 930 x H: 180 px pr. måned
Webbanner 1 3.900 ,- B: 448 x H: 115 px pr. måned
Webbanner 2 3.900 ,- B: 448 x H: 115 px pr. måned
Webbanner 3 3.900 ,- B: 448 x H: 115 px pr. måned
Webbanner 4 3.900 ,- B: 448 x H: 115 px pr. måned
Jobopslag på skolelederjob.dk 3.800 ,- 30 dage

Bemærk venligst
Ovenstående priser for bannerannoncering er baseret på rotation med maksimalt 2 annoncører. DG Media forbeholder sig ret til at tage merpriser for”ene-annoncør”-placeringer.

Jobannoncering på skolelederjob.dk
Jobopslag på skolelederjob.dk: kr. 3.800 ,-

NB!
Som standard lægges indholdet af en trykt jobannonce i bladet Plenum på skolelederjob.dk for kr. 1.900 for første job i annoncen og kr. 900 for efterfølgende job i samme annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr. 2.600 for fuldt opslag på skolelederjob.dk.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

null

PLENUM+ (Nyhedsbrev)

Skoleledernes elektroniske nyhedsbrev plenum+ udsendes 17 gange årligt til ca. 4.000 modtagere.

Der er plads til en bannerannonce efter 2. og 4. nyhed i hvert nyhedsbrev samt op til 6 joblinks med henvisning til jobopslag på skolelederjob.dk

PRISER 2019

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillings- og materialefrist Udsendelse
1 7. januar 8. januar
2 23. januar 24. januar
3 6. februar 7. februar
4 20. februar 21. februar
5 6. marts 7. marts
6 25. marts 26. marts
7 10. april 11. april
8 1. maj 2. maj
9 22. maj 23. maj
10 5. juni 6. juni
11 19. juni 20. juni
12 26. juni 27. juni
13 14. august 15. august
14 28. august 29. august
15 11. september 12. september
16 25. september 26. september
17 9. oktober 10. oktober
18 23. oktober 24. oktober
19 6. november 7. november
20 20. november 21. november
21 4. december 5. december

Modtagere: ca. 4.000

Åbningsprocent: ca. 40%

Udsendelse: 17 gange årligt

Tilmeld dig nyhedsbrevet HER

null

SKOLELEDERJOB.DK

Skolelederforeningens jobportal Skolelederjob.dk viser ledige leder- og chefstillinger på skole- og undervisningsområdet.
De ledige jobs bringes i samarbejde med Skolelederne.org, fagbladet Plenum og nyhedsbrevet Plenum+.

PRISER 2019

Jobannoncering på skolelederjob.dk
Jobopslag på skolelederjob.dk: kr. 3.800
Joblink på skoleledernes nyhedsbrev: kr. 2.200 pr. udsendelse.

NB!
Som standard lægges indholdet af en trykt jobannonce i bladet Plenum på skolelederjob.dk for kr. 1.900 for første job i annoncen og kr. 900 for efterfølgende job i samme annonce. Ved henvisningsannonce i bladet tillægges kr. 2.600 for fuldt opslag på skolelederjob.dk.

Jobannoncering
Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Udgiver: Skolelederforeningen

Adresse: 
Kompagnistræde 22, 2. sal
1208 København K