For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

NATUR & MILJØ

Natur & Miljø er et journalistisk medlemsmagasin, der udgives af Danmarks Naturfredningsforening. Magasinet udkommer kvartalsvis til alle foreningens 130.000 medlemmer og læses af 318.000 personer i følge Index Danmark/ Gallup.

Natur & Miljø er Danmarks førende og største magasin for naturinteresserede læsere, der søger viden om naturen og miljøet samt inspiration til oplevelser under åben himmel. Magasinets formål er at holde medlemmerne ajour med aktuelle danske natur- og miljøspørgsmål og ikke mindst stille skarpt på samfundsdebatten på området.

En analyse foretaget af sociolog Henrik Dahl og analyseinstituttet Gallup viser, at magasinets læsere i høj grad er, hvad der betegnes som ”Moderne Naturelskere”, som blandt andet er karakteriseret ved at være højtuddannede, offentligt ansatte, som ønsker en progressiv politik, der i højere grad tager hensyn til naturen og miljøet. Læserne findes i høj grad i det grønne – moderne-fællesskabsorienterede segment i kompasrosen – personer med et stærkt samfundsengagement.

I den seneste læserundersøgelse (december 2014) scorer magasinet meget højt på flere essentielle parametre,blandt andet læser 94% af læserne magasinet for det meste eller hver gang, det udkommer. 98% af læserne er tilfredse eller meget tilfredse med magasinet. Kvaliteten af artiklerne er hele 96% af læserne tilfredse eller meget tilfredse med. Med andre ord er Natur & Miljø et journalistisk kvalitetsmagasin, der har rigtig mange ressourcestærke og højtuddannede læsere, der er meget tilfredse med magasinet.

PRISER 2021

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/4 side (høj) 10.100,- B: 43 x H: 230 mm 
1/4 side (bred) 10.100,- B: 90 x H: 115 mm 
1/2 side (høj) 17.900 ,- B: 90 x H: 230 mm 
1/2 side (bred) 17.900 ,- B: 210 x H: 135 mm + 4 mm til beskæring 
1/1 side 29.900 ,- B: 210 x H: 270 mm + 4 mm til beskæring 
Side 2 33.900 ,- B: 210 x H: 270 mm + 4 mm til beskæring 
Side 9 31.400 ,- B: 210 x H: 270 mm + 4 mm til beskæring 
Opslag 48.500 ,- B: 420 x H: 270 mm + 4 mm til beskæring 
Opslag (s. 2-3) 48.500 ,- B: 420 x H: 270 mm + 4 mm til beskæring 
Bagsiden 35.900 ,- B: 210 x H: 210 mm + 4 mm til beskæring

Indstik, indlimning og kartenklæb: Indhent venligst tilbud.

Godtgørelse
Til reklame- og mediebureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediebureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2021

Nr.BestillingsfristMaterialefrist Udgivelse
Nr. 18. februar15. februar8. marts
Nr. 27. maj14. maj 7. juni
Nr. 39. august16. august6. september
Nr. 418. oktober25. oktober15. november

Læsertal: 318.000

Oplag: 130.000

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: Medlemsblad

Kilde: Index Danmark/Gallup Helår 2019

Udgiver: Danmarks Naturfredningsforening

Website: www.dn.dk

Adresse: Masnedøgade 20,
2100 København Ø

Telefon: 31 19 32 40