For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LEDELSE I DAG

Ledelse i Dag er et moderne tidsskrift om ledelse i teori og praksis. Indholdet er midt i spændingsfeltet, hvor forskere og ledere mødes, hvilket er dér, hvor bl.a. teoretiske indsigter udfordres af praktiske erfaringer, og hvor ledere stiller krav til forskerne om mere anvendelig forskning. Hver udgave af Ledelse i Dag holder læserne opdaterede med den nyeste forskning og viden om ledelse. Nye indsigter, tilgange og erfaringer deles af forskere og ledelsesskribenter som inspiration og redskab til professionel ledelsesudvikling.

Ledelse i Dag rammer ledere i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Tidsskriftet giver derfor en unik mulighed for at ramme beslutningstagerne præcist og effektivt i et forum, hvor de er åbne for input og søger information til at forbedre og optimere deres resultater. Ledelse i Dag udkommer dels som et månedligt elektronisk nyhedsbrev kombineret med et website med en righoldig videnbase og dels som et særtryk med udgivelse i efteråret.

PRISER 2020

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/2 side (bred)kr. 12.700B: 210 x H: 135 mm+ 5 mm
1/1 sidekr. 20.800B: 225 x H: 295 mm+ 5 mm
Side 2kr. 24.100B: 225 x H: 295 mm+ 5 mm
Opslagkr. 33.300B: 450 x H: 295 mm+ 5 mm
Bagsiden (2/3 side)kr. 25.200B: 210 x H: 240 mm+ 5 mm

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommuniaktions liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2020

Nr. BestillingsfristMaterialefristUdgivelse
Særtryk4. oktober11. oktober6. november

Oplag: 4.000

Udgaver: 1 gang årligt

Distribution: Ledelse i Dag uddeles bl.a. på konferencen Ledelsens Dag

null

LEDELSEIDAG.DK

Særtrykket Ledelse i Dag suppleres af et månedligt nyhedsbrev samt websitet, Ledelseidag.dk, der indeholder en rig videnbase. Nyhedsbrevet udsendes til 17.000 modtagere.

PRISER 2020

BannerPrisFormatLevering
Midtbannerkr. 3.600B: 400 x H: 241 px1 måned
Midtbannerkr. 6.400B: 400 x H: 241 px3 måneder
Midtbannerkr. 7.900B: 400 x H: 241 px6 måneder

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

null

LEDELSE I DAG - NYHEDSBREV

Der er mulighed for kombineret bannerannoncering i nyhedsbrevet fra Ledelse i Dag og på Ledelseidag.dk.

PRISER 2020

BannerPrisFormatLevering
Artikelbannerkr. 5.000B: 800 x H: 150 px1 udsendelse
Sidebannerkr. 3.600B: 560 x H: 370 px1 udsendelse
Sidebannerkr. 6.400B: 560 x H: 370 px3 udsendelse
Sidebannerkr. 7.900B: 560 x H: 370 px6 udsendelse

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2020

Nr.BestillingsfristMaterialefristUdsendelsesdato
120.01.2021.01.2029.01.20
217.02.2018.02.2026.02.20
316.03.2017.03.2025.03.20
420.04.2021.04.2029.04.20
518.05.2019.05.2027.05.20
615.06.2016.06.2024.06.20
717.08.2018.08.2026.08.20
821.09.2022.09.2030.09.20
919.10.2020.10.2028.10.20
1016.11.2017.11.2025.11.20

Modtagere: ca. 17.000

Udsendelse: Én gang om måneden

Udgiver: Lederne

Adresse: 
Vermlandsgade 65,
2300 København S

Telefon: 32 83 32 83

Websites:
www.lederne.dk
www.ledelseidag.dk