For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LANDSKAB

Landskabsarkitektens foretrukne fagblad
LANDSKAB er medlemsblad for Danske Landskabsarkitekter. Landskabsarkitekter har deres virke i stat, amter og kommuner og har derigennem afgørende indflydelse på designet af byrum, pladser, parker mm. Alle landskabsarkitekter modtager magasinet på privatadressen og anser magasinet som det vigtigste tidsskrift inden for deres fagområde.

Men det er ikke kun fagfolk, der læser LANDSKAB – det er også fagfolk, der laver bladet. Vores redaktion tiltrækker de dygtigste landskabsarkitekter, og de er med til at udforme hvert nummer af LANDSKAB. Du kan derfor være sikker på, at din virksomheds annoncer bliver set i en professionel og troværdig sammenhæng – hver gang.

LANDSKAB nyder ikke bare stor troværdighed blandt sine læsere. Landskabsarkitekterne oplever, at indholdet i LANDSKAB er fagligt relevant, og måske derfor er vi også landskabsarkitekternes primære inspirationskilde. Flere end 3 ud af 4 landskabsarkitekter bruger bladet til at få nye idéer, ifølge en undersøgelse af LANDSKAB foretaget af A&B Analyse i 2014. Og så har vi faktisk den laveste annoncepris i forhold til antallet af læsere. Dét er der ikke mange, der ved.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/8 side (bred) 5.900 ,- B: 95 x H: 60 mm
1/4 side (høj) 7.900 ,- B: 49 x H: 270 mm
1/4 side (bred) 7.900 ,- B: 102 x H: 132 mm
1/2 side (høj) 9.900 ,- B: 102 x H: 270 mm
1/2 side (bred) 9.900 ,- B: 208 x H: 132 mm
1/1 side 13.100 ,- B: 208 x H: 270 mm + 3 mm til beskæring
Opslag 19.800 ,- B: 456 x H: 308 mm + 3 mm til beskæring
Bagside 16.300 ,- B: 228 x H: 308 mm + 3 mm til beskæring

Særplacering: + 10% (kun ved 1/1-sider)

Indstik: Indhent venligst tilbud

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

For abonnement på LANDSKAB kontakt Akademisk Arkitektforening på https://shop.arkitektforeningen.dk/da/19-magasiner og /e eller til reception@arkitektforeningen.dk

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelsesdato
1 4. januar 11. januar 8. februar
2 1. marts 8. marts 5. april
3 29. marts 5. april 10. maj
4 3. maj 10. maj 14. juni
5 2. august 9. august 6. september
6 6. september 20. september 11. oktober
7 11. oktober 25. oktober 15. november
8 8. november 22. november 13. december

Oplag: 1.920

Kilde: Akademisk Arkitektforening 2. halvår 2017

Udgaver: 8 gange årligt

Distribution: Fagfolk – Medlemsblad

Udgiver: Danske Landskabsarkitekter

(i samarbejde med Akademisk Arkitektforening)

Adresse: Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg

Telefon: 33 32 23 54

Website: www.landskabsarkitekter.dk