For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

LANDINSPEKTØREN

Fagbladet Landinspektøren udkommer 6 gange årligt – i et oplag på 1.555 eksemplarer. Bladet sendes med post til de godt 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening samt et mindre antal offentlige myndigheder, private firmaer og faglige organisationer, der abonnerer på bladet.

Målgruppen er de ca. 1.400 universitetsuddannede medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Landinspektører beskæftiges i de ca. 70 landinspektørfirmaer (et liberalt erhverv med godt en tredjedel af de erhvervsaktive), i det offentlige (tilsvarende godt en tredjedel af medlemmerne). Resten arbejder i andre private firmaer (opmålingsfirmaer, ingeniørfirmaer mv) og i udlandet (ca. 15%). En mindre gruppe er studerende og pensionister. I privat praksis beskæftiger man sig med opmåling og ændring af faste ejendommes grænser. Der er en hel del måleteknisk arbejde, men også arbejde med ejendomsret, planlægning og kort. Landinspektører i det offentlige arbejder med fysisk planlægning, natur og miljø, administration af ejendomsretlig lovgivning etc. I andre private firmaer er det hovedsaglig avanceret opmåling- og kortproduktion.

Indholdsmæssigt byder Landinspektøren på artikler om professionens og branchens aktuelle vilkår, faglige udviklinger og udfordringer, herunder nyhedsstof, portrætter og foreningsnyt. Derudover finder introduktioner til ny teknologi og juridisk stof samt personlige beretninger fra ’livet i felten’ også vej til Landinspektørens sider. Bladet redigeres af journalister, og artiklerne skrives af såvel journalister som landinspektører og andre fagfolk. Der er lagt vægt på et elegant og strømlinet layout, så tekst og billeder spiller smukt sammen på de 52 sider, hvert blad består af.

PRISER 2020

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/4 side (høj)kr. 5.200B: 86 x H: 125 mm
1/2 side (høj)kr. 7.400B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (bred)kr. 7.400B: 177 x H: 125 mm
1/1 side kr. 11.500B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm
Side 2kr. 11.700B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm
Side 7kr. 11.700B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm
Opslagkr. 19.700B: 440 x H: 297 mm+ 3 mm
Bagside (2/3)kr. 14.200B: 147 x H: 297 mm+ 3 mm

Særplacering
Højre side: + 10%

Indstik
Indhent venligst tilbud

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2020

UdgaveBestillingsfristMaterialefristUdgivelse
12. januar
7. januar
24.januar
210. marts
17. marts
3. april
35. maj
15. maj
4. juni
411. august
18. august
4. september
522. september
29. september
16. oktober
610. november
17. november
4. december

Oplag: 1.555

Udgaver: 6 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

LANDINSPEKTØRENS NYHEDSBREV

Arbejdsgivere har en oplagt mulighed for at nå ud til de ønskede modtagere i branchen – og den potentielle nye medarbejder – ved at supplere annoncering i det trykte blad, Landinspektøren, med et joblink i det nyhedsbrev, der 12 gange om året sendes ud til de ca. 1.400 medlemmer af Den danske Landinspektørforening. Nyhedsbrevet har i gennemsnit en åbningsprocent på ca. 89%.

Der kan også annonceres i nyhedsmailen uden forudgående annoncering i bladet.

Jobannoncering
Vi lægger kun stillingsopslag op om onsdagen.
Vi skal modtage stillingsopslaget om tirsdagen inden kl. 16.00.

PRISER 2020

Online jobannonce
Jobannonce  6.800,-

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer.

Overskriften på en tekstannonce må maks. fylde 25 anslag inkl. mellemrum, og selve teksten må maks. fylde 300 anslag inkl. mellemrum. Link i teksten må maks. fylde 90 anslag inkl. mellemrum, og tekstannoncer kan ikke indeholde grafik.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2020

Nr.Bestillingsfrist og
Materialefrist
Udsendelse
114. januar16. januar
221. januar23. januar
325. feb.27. februar
424. marts26. marts
514. april16. april
612. maj14. maj
723. juni25. juni
81. september3. september
929. september1. oktober
1027. oktober29. oktober
1124. november26. november
128. december 10. december

Modtagere: ca. 1.400

Åbningsprocent: 89%

Udsendelse: 12 gange om året

null

FAGLIGT MØDE - 31. januar - 1. februar 2020 på Hotel Nyborg Strand

Vi forventer deltagelse af godt 400 landinspektører (cirka 40% af foreningens erhvervsaktive fra landinspektørbranchen, private firmaer og det offentlige) vil være repræsenteret.

I forbindelse med Fagligt Møde er der muligheder for at yde et sponsorat, udstille produkter og services og få materiale leveret til deltagerne, som er praktiserende landinspektører, ansatte ved landinspektørfirmaerne og i det offentlige og private firmaer i øvrigt.

Deltagere: Medlemmer af Den danske Landinspektørforening.

 

Forventet antal deltagere:    Godt 400 personer.

PRISER 2020

Sponsorpakke

Som sponsor markedsføres firmaet som sponsor af Fagligt Møde 2020 i mødets fysiske program, i én nyhedsmail direkte op til Mødet (udsendes den 23. januar) og app med firma-logo.

Firmaet nævnes som sponsor i introduktionen til Fagligt Møde velkomsten på dag 1.
Mulighed for at ophænge banner/billboard i Vandrehallen

Sponsorvirksomhed giver ikke mulighed for at have medarbejdere eller andre personer med til Fagligt Møde.

Pris: 15.450,- kr.

 

Sponsorpakke tilkøb

Helsidesannonce i bladet Landinspektøren 1-2019.

Udkommer før Mødet
Pris: 7.200 kr. (rabat 36 % ift. ordinær annoncepris)

Udstillerpakke

Inkluderet i prisen er:

  • Udstillingsplads er inkl. bord, stol, el-stik og wi-fi.
  • 2 udstillere til standen
  • Forplejning for 2 udstillere (kaffe, kage mv og frokost) i 2 dage.
  • Udstillerne kan deltage i mødets faglige aktiviteter.
  • Firmalogo i program, mødeapp. og fagbladet Landinspektøren i januarnummeret.

Standene fordeles efter først-til-mølle-princippet og sælges i blokke á 2 x 3 meter.

Der betales ikke ekstra, hvis udstillerne er landinspektører. Mødegebyrer er indregnet i prisen.

Pris: 19.000,- kr.

 

Udstillerpakke tilkøb

Adgang for én yderligere udstiller til ordinær mødegebyr for 2 dage: 3.460,- kr. (ekskl. den festlige middag).

 

Deltagelse i Den festlige Middag onsdag aften.

Pris 800,- kr. pr. udstiller (ordinær pris)

Helsidesannonce i bladet Landinspektøren 1-2020 før Mødet
Pris: 7.200,- kr (rabat 36 % ift. ordinær annoncepris)

 

Brochurer, markedsføringsmateriale til deltagerne

Materialet kan blive lagt på mødestolene ved begyndelsen af mødet på mødets første dag.

Materialet skal leveres direkte til Hotel Nyborg Strand.

Pris: 10.000 kr.

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/2 side (bred)kr. 5.000B: 86 x H: 250 mm
1/2 side (høj)kr. 5.000B: 177 x H: 125 mm
1/1 side *kr. 8.500B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm
2x 1/1 side *kr. 12.500B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm

Dato:
31/1. – 1/2. 2020

Sted:
Hotel Nyborg Strand

Deltagere:
Medlemmer ad Den Danske Landinspektørforening

Forventet antal deltagere:
ca. 400 personer

Udgiver: Den Danske Landinspektørforening

Website: www.landinspektøren.dk

Adresse: Kalvebod Brygge 31-33,
1780 København K

Telefon: 33 18 97 87