For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

HUSET

Erhvervsmagasinet Huset er medlemsmagasinet for EjendomDanmark, som er erhvervsorganisationen for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Magasinet sendes til foreningens medlemmer, herunder de grundejerforeninger, der er tilknyttet foreningen.

Huset går i dybden med emner inden for ejendomsinvestering, erhvervs- og boligudlejning og ejendomsadministration. Magasinet dækker relevante tendenser og beslutninger inden for det boligpolitiske område og orienterer også om væsentlige emner inden for blandt andet arkitektur, byggeri, renovering og vedligehold, indretning og udendørsarealer.

Huset udkommer otte gange om året. I hvert nummer finder læseren vigtige økonomiske nøgletal om udviklingen i ejendomsbranchen. Hvert nummer præsenteres med et særligt tema på forsiden. Temaet består typisk af tre til fire artikler, som dækker forskellige emner inden for området.

Huset har som fagmagasin en central placering på det professionelle ejendomsmarked, hvor magasinet læses af beslutningstagere inden for bolig- og erhvervsudlejning, administration og erhvervs- og boligbyggeri.

Erhvervsmagasinet Huset er et oplagt annoncemedie for dem, som vil ramme beslutningstagere inden for professionel ejendomsadministration, erhvervsbyggeri, bolig- og erhvervsudlejning samt deres rådgivere.

Vidste du, at…
EjendomDanmark dækker 85% af det professionelle danske ejendomsinvesterings-marked, hvilket betyder, de ejer ejendomme til en værdi af kr. 211 mia!

Huset Jura
Huset Jura er EjendomDanmarks juridiske nyhedsbrev. Det indeholder nyt om love og retspraksis inden for det private lejelovsområde, referater af nye afgørelser samt satser, økonomiske nøgletal og normtal. Det er muligt at annoncere på bagsiden af Huset Jura, der trykkes i en gråblå farve. Huset Jura udkommer otte gange om året.

PRISER 2019

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/4 side (høj)kr. 8.700B: 91 x H: 134 mm
1/4 side (bred)kr. 8.700B: 187 x H: 64 mm
1/2 side (høj)kr. 12.800B: 91 x H: 273 mm
1/2 side (bred)kr. 12.800B: 187 x H: 134 mm
1/1 sidekr. 21.700B: 210 x H: 297 mm+ 4 mm
Side 2kr. 22.500B: 210 x H: 297 mm+ 4 mm
Side 5kr. 21.500B: 210 x H: 297 mm+ 4 mm
Opslagkr. 31.900B: 420 x H: 297 mm+ 4 mm
Bagsidenkr. 20.900B: 210 x H: 236 mm+ 4 mm
Bagsiden (Huset Jura)kr. 19.900B: 187 x H: 264 mm

Særplacering: + 10%

Indstik: Indhent venligst tilbud

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. BestillingsfristMaterialefristUdgivelse
18. januar18. januar4. februar
24. marts14. marts31. marts
312. april3. maj21. maj
416. august2. september16. september
58. oktober4. november25. november

Oplag: 4.386

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

EJENDOMDANMARKS NYHEDSBREVE

Huset Net

Nyhedsmailen Huset Net udsendes hver fjortende dag (torsdag) til ca. 3.000 modtagere. Åbningsprocenten er ca. 43%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer.

Nyt fra Pressen

Nyhedsmailen Nyt fra Pressen udsendes hver dag til ca. 2.000 medlemmer af EjendomDanmark. Åbningsprocenten er ca. 31%. Her er det muligt at indrykke bannerannoncer

PRISER 2019

Nyt fra PressenPrisFormatPeriode
Sidebannerkr. 7.900B: 156 x H: 150 px1 måned
Artikelbannerkr. 5.500B: 395 x H: 150 px1 måned
Joblinkkr. 4.500-1 måned

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2019

Nr.Bestillings- & materialefristUdsendelse
17. januar10. januar
227. januar24. januar
34. februar7. februar
418. februar21. februar
54. marts7. marts
618. marts21. marts
71. april4. april
823. april25. april
96. maj9. maj
1020. maj23. maj
113. juni6. juni
1217. juni20. juni
1312. august15. august
1426. august29. august
159. september12. september
1623. september26. september
177. oktober10. oktober
1821. oktober24. oktober
194. november7. november
2018. november21. november
212. december5. december
2216. december19. december

Huset Net:

Modtagere: ca. 4.500

Åbningsprocent: ca. 43%

Udsendelse: Hver 14. dag (torsdage)


Nyt fra Pressen:

Modtagere: ca. 2.000

Åbningsprocent: ca. 31%

Udsendelse: Hver dag

Udgiver: EjendomDanmark

Website: www.ejd.dk

Adresse: Nørre Voldgade 2, 4. sal,
1358 København K.

Telefon: 33 12 03 30