For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

DTUavisen

DTUavisen udgives af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7 gange årligt og er henvendt til medarbejdere og studerende ved DTU.

Formålet med DTUavisen er at fremme:

• Ansatte og studerendes viden om og identifikation med DTU som arbejdsplads og studiested
• Fællesskabet blandt DTU’s ansatte og studerende
• En åben og respektfuld udveksling af synspunkter, information og viden
• Tryghed ved at kommunikere og viden dele i et stort forum

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og høje standarder. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 23 institutter og andre universitetsenheder.

DTU’s undervisning foregår primært på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Derudover har universitetet DTU Risø Campus ved Roskilde, samt en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.

DTU har ca. 800 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder ca. 1.000 ph.d.-studerende. Hertil kommer godt 10.300 bachelor-, kandidat- og diplomingeniør- studerende. DTU har ca. 1.000 internationale studerende og lige så mange internationale medarbejdere. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

Med en annonce i DTUavisen rammes målrettet og effektivt over 10.000 ingeniørstuderende, som er kommende medarbejdere i virksomheder inden for Danmarks fremtidige vækstområder.

PRISER 2020

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (bred) 10.000 ,- B: 228 x H: 157 mm
1/2 side (høj) 10.000 ,- B: 108 x H: 314 mm
1/1 side 16.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring
Side 5 18.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring

Særplacering: + 10%

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2020

DTU-avisen 2020BestillingsdeadlineMaterialedeadlineUdgivelse
19. december 20196. januar 202020. januar 2020
24. februar 202017. februar 20202. marts 2020
323. marts 20203. april 202027. april 2020
414. maj 202028. maj 202015. juni 2020
528. juli 202010. august 202024. august 2020
615. september 202028. september 202012. oktober 2020
73. november 202016. november 202030. november 2020
31. december 20211. december 202114. december 202111. januar 2021

Oplag: 7.500

Udgaver: 7 gange årligt

Distribution: DTUavisen uddeles via standere og dueslag på DTU Lyngby, DTU Ballerup, DTU Risø og til andre abonnenter.

Udgiver: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Telefon: 45 25 78 78

Adresse: Anker Engelundsvej 1,
2800 Lyngby

Mail: redaktion@dtuavisen.dk