For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

DTUavisen

DTUavisen udgives af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 7 gange årligt og er henvendt til medarbejdere og studerende ved DTU.

Formålet med DTUavisen er at fremme:

• Ansatte og studerendes viden om og identifikation med DTU som arbejdsplads og studiested
• Fællesskabet blandt DTU’s ansatte og studerende
• En åben og respektfuld udveksling af synspunkter, information og viden
• Tryghed ved at kommunikere og viden dele i et stort forum

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og høje standarder. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 23 institutter og andre universitetsenheder.

DTU’s undervisning foregår primært på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Derudover har universitetet DTU Risø Campus ved Roskilde, samt en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.

DTU har ca. 800 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder ca. 1.000 ph.d.-studerende. Hertil kommer godt 10.300 bachelor-, kandidat- og diplomingeniør- studerende. DTU har ca. 1.000 internationale studerende og lige så mange internationale medarbejdere. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

Med en annonce i DTUavisen rammes målrettet og effektivt over 10.000 ingeniørstuderende, som er kommende medarbejdere i virksomheder inden for Danmarks fremtidige vækstområder.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/2 side (bred) 10.000 ,- B: 228 x H: 157 mm
1/2 side (høj) 10.000 ,- B: 108 x H: 314 mm
1/1 side 16.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring
Side 5 18.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring

Særplacering: + 10%

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 4. december 17. december 14. januar
2 5. februar 18. februar 4.marts
3 22. marts 4. april 23. april
4 8. maj 22. maj 11. juni
5 30. juli 12. august 26. august
6 17. september 30. september 14. oktober
7 5. november 18. november 2. december
1 2. december 13. december 13. januar 2020

Oplag: 7.500

Udgaver: 7 gange årligt

Distribution: DTUavisen uddeles via standere og dueslag på DTU Lyngby, DTU Ballerup, DTU Risø og til andre abonnenter.

Udgiver: Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Telefon: 45 25 78 78

Adresse: Anker Engelundsvej 1,
2800 Lyngby

Mail: redaktion@dtuavisen.dk