For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

DANSK VETERINÆRTIDSSKRIFT

Dansk Veterinærtidsskrift er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Med en organisationsprocent på langt over 90 %, når bladet ud til næsten samtlige dyrlæger i Danmark. De cirka 4.000 medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i privatsektoren, studerende og pensionister.

Redaktionelt fokuserer Dansk Veterinærtidsskrift på alle emner, der har indflydelse på den enkelte dyrlæges økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser. Der er bl.a. artikler med fokus på arbejdsliv, karriere, fagpolitik og ikke mindst ny faglig viden (inkl. peer-review) inden for dyrlægernes forskellige fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

Dansk Veterinærtidsskrift formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud.

Dansk Veterinærtidsskrift læsere er trofaste. En læserundersøgelse viser, at 73 % af medlemmerne læser 6 ud af 6 numre, og 84 % er »Enig« og »Meget enig« i, at artiklerne i Dansk Veterinærtidsskrift er troværdige. 92 % læser annoncerne i bladet, og næsten halvdelen finder jævnligt nye produkter.

Dansk Veterinærtidsskrift er medlem af Danske Medier, og oplaget bliver kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/1 side 13.300,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
1/2 side (Bred) 7.900,- B: 176 x H: 122 mm
1/2 side (Høj) 7.900,- B: 86 x H: 247 mm
1/4 side (Høj) 4.700,- B: 86 x H: 122 mm
Pligttekst 3.200,- B: 70 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Bagside inkl. Tillæg for særplacering 15.500,- B: 150 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Side 2 eller 4 inkl. tillæg for særplacering 14.400,- B: 210 x H: 297 mm
Opslag 2 x 1/1 sider 21.900,- 2 x 1/1 side
Kreative løsninger Pris
Bilag (op til 24 sider i foliering) fra 3,50 kr. pr. stk.
Vareprøve i foliering fra 4,00 kr. pr. stk.
Indlimning placeret på side 2 eller midten i bladet                    fra 4,75 kr. pr. stk.*

*Prisen på indlimning er ikke inkl. helside.

Ved deloplag pålægges gebyr på kr. 1.500,-

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Særplacering
Side 2: kr. 1.000
Side 4: kr. 1.000
Bagsiden: kr. 2.000

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 2. januar 4. januar 21. januar
2 23. januar 25. januar 15. februar
3 13. februar 15. februar 8. marts
4 6. marts 8. marts 29. marts
5 27. marts 29. marts 19. april
6 15. april 17. april 10. maj
7 8. maj 10. maj 31. maj
8 5. juni 7. juni 28. juni
9 7. august 9. august 30. august
10 28. august 30. august 20. september
11 25. september 27. september 18. oktober
12 16. oktober 18. oktober 8. november
13 6. november 8. november 29. november
14 27. november 29. november 20. december

Oplag: 4.044

Kilde: Danske Mediers Oplagskontrol 1. halve år 2017

Udgaver: 14 gange årligt

Distribution: Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Det er det eneste fagblad, der når ud til samtlige danske dyrlæger.

Udgiver: Den Danske Dyrlægeforening

Adresse: 
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: 38 71 08 88

E-mailddd@ddd.dk

Website: www.ddd.dk