Danmarks eneste magasin, som udelukkende skriver om arbejdsmiljø for ledere og medarbejdere - lige fra stress, mobning og mødekultur til sikkerhed, sundhed og høreværn

Magasin

Magasinet Arbejdsmiljø leverer praktiske værktøjer til, at forbedre både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø med lige stor vægt på begge dele. Magasinet er en central informationskilde for alle, der interesserer sig for området. Både ledere, HR, medarbejdere og professionelle arbejdsmiljøkonsulenter kan holde sig opdaterede om nye produkter til forbedring af arbejdsmiljøet, sundhed og udvikling på jobbet, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, ny viden og forskning samt ændringer i love, regler, bekendtgørelser og vejledninger.

Bladets artikler, indhold og udformning er målrettet både de professionelle på området, ledere, HR og andre interesserede på arbejdspladser i såvel offentlige som private virksomheder overalt i landet.

Oplag: 6.000

Udgaver: 11 gange årligt

Distribution: adresse omdeling til medlemmer og abonnenter

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/4 side (bred)kr. 6.200B: 173 x H: 57,5 mm
1/4 side (høj)kr. 6.200B: 84,5 x H: 119 mm
1/2 side (bred)kr. 10.975B: 173 x H: 119 mm
1/2 side (høj)kr. 10.975B: 84,5 x H: 243 mm
1/1 sidekr. 19.900B: 210 x H: 280 mm+ 4 mm
Side 2kr. 23.900B: 210 x H: 280 mm+ 4 mm
Side 7kr. 22.885B: 210 x H: 280 mm+ 4 mm
Side 9kr. 22.885B: 210 x H: 280 mm+ 4 mm
Opslagkr. 34.900B: 383 x H: 243 mm
Bagsidekr. 33.800B: 210 x H: 230 mm+ 4 mm
Leverandørregistretkr. 9.70011 indrykninger

Leverandørregistret:
11 indrykninger, 3 adresselinjer + logo i farver

Indstik: Indhent venligst tilbud

Særplacering: +10%

Side 7 og 9: +15%

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Materialekrav
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Nr.BestillingsfristMaterialefristUdgivelse
523. april1. maj20. maj
6-724. maj6. juni24. juni
825. juni30. juli12. august
915. august27. august9. september
1012. september24. september7. oktober
11-1217. oktober29. oktober11. november

Nyhedsbrev

Magasinet suppleres desuden af et indslag i et ugentligt nyhedsbrev, der udsendes af Videncenter for Arbejdsmiljø. Dette sikrer en løbende nyhedsdækning.

I nyhedsbrevet er der mulighed for én tekstannonce efter 2. nyhed og to bannerannoncer i henholdsvis top og bund.

Modtagere: ca. 15. 000

Udsendelse: hver tirsdag

Åbningsraten: ca. 45%

BannerPrisFormatUdsendelse
Topbannerkr. 6.700B: 590 x H: 155 pxpr. udsendelse
Bundbannerkr. 2.000B: 590 x H: 155 pxpr. udsendelse
Tekstannonce efter 2. nyhedkr. 7.800-pr. udsendelse

Materialekrav
Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.
Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Tekstannoncer må maks. fylde 250 tegn. Overskrift må maks. fylde 30 tegn. Billede, B: 285 x H: 190px samt link.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Læserne af magasinet Arbejdsmiljø

63% af læserne er i alderen 45-59 år

Bopæl

32% Hovedstaden

18% Sjælland

19% Syddanmark

21% Midtjylland

10% Nordjylland

Beskæftigelse

28% af læserne er arbejdsmiljø-repræsentant.

23% af læserne er ledere/afdelingschefer.

13% af læserne er arbejdsmiljørådgivere.

10% af læserne er HR-konsulent.

9% af læserne er sikkerhedschef.

Læsernes vurdering af magasinet

92% vurderer magasinet til at være meget godt/godt.

94% vurderer magasinet til at have meget god/god grad af troværdighed.

81% vælger at dele magasinet med andre.

65% gemmer magasinet til senere brug.

76% læser minimum halvdelen af magasinet.

75% bruger minimum 30 minutter på læsningen.

Kontakt

For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

Arbejdsmiljø i Danmark leveres af Arbejdstilsynet og Videncenter for Arbejdsmiljø

Website: www.amid.dk

Adresse: 
Lersø Parkallé 105,
2100 København Ø

Telefon: 39 16 52 00