Medlemstal

Aktive: 2.729

Studerende: 261

Seniorer: 440

3.430 i alt

Magasinet

Oplag: 4.300

Udgaver: 4 gange årligt

Distribution: 
3.950 sendes til postkassen.
350 sendes direkte til skibe.

Hjemmeside

Besøg: 4.300

Brugere: 3.100

Gns. trafiktal pr. md.

Nyhedsbrev

Modtagere: 2.721

Åbningsrate: 62%

Klikrate: 13%

Udsendelse: 2 gange om måneden

Facebook

Følgere: 15.104

Gennemsnitlig rækkevide:
Video: 69.645
Billede: 8.012
Link: 3.686

LEDERNE SØFART

Lederne Søfart er den maritime del af Ledernes Hovedorganisation, som inspirerer ledere, beslutningstagere og specialister i det blå Danmark.

Lederne er en interesseorganisation med en vision om at være ledernes foretrukne organisation, og er en af de få interesseorganisationer, der vokser i medlemstal.

95 % af medlemmerne i Ledernes Søfart er beskæftiget inden for den maritime sektor, og organisationen har derfor et kvalificeret og professionelt kendskab til både rederierne og den øvrige maritime branche.

Lederne Søfart forhandler de fleste overenskomster på deres område og er gearet til at yde en hurtig og effektiv indsats, når deres medlemmer har brug for hjælp.

Fagbladet Ledernes Søfart kommunikerer direkte til købestærke og indflydelsesrige ledere i den private sektor. Fagbladet inspirerer, informerer og skaber redaktionelt indhold, som holder medlemmerne ajour med nyheder og det almene kendskab til den maritime branche.

Lederne.dk/soefart er hjemmesiden for organisationen Ledernes Søfart. Her kan de ca. 3.000 medlemmer få juridisk rådgivning og sparring om ansættelsesvilkår og arbejdsforhold samt læse nyheder relevante for ledere.

Søfartens Ledernes nyhedsbrev supplerer den stærke og målrettede kommunikation til den maritime sektor. Nyhedsbrevet sendes ca. to gange om måneden og har en åbningsrate på knapt 40 %, og det gør nyhedsbrevet til ét af Danmarks mest effektive online.

Fagblad

Nyhedsbrev

Medlemmerne

Alder: Gennemsnitsalder 46 år

Bopæl: Landsdækkende, med overvægt i Hovedstadsområdet, Sydfyn og Århus.

Indkomst: Gennemsnitlig indtjening kr. 30.000 efter skat.

Køn:
4 % kvinder
96 % mænd

Civilstand:
75 % gift eller samboende
15 % single
10 % i forhold ikke samboende
17 % har 1 barn
36 % har 2 børn
27 % har ingen børn

Hvem/hvor mange læser bladet

Loyale læsere:
97 % læser magasinet
54 % gemmer bladet

Læsetid:
15 min.: 20 %
30 min.: 33 %
45 min.: 29 %
60 min.: 15 %

33 % siger, at der er andre, der også læser det.

Priser 2019

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/2 side (høj)kr. 7.500B: 102 x H: 297 mm+ 3 mm
1/2 side (bred)kr. 7.500B: 210 x H: 146 mm+ 3 mm
1/1 sidekr. 12.500B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm
Opslagkr. 19.500B: 420 x H: 297 mm+ 3 mm
Bagsidenkr. 15.500B: 140 x H: 255 mm+ 3 mm
BannerPrisFormatPeriode
Forsidebannerkr. 5.500B: 500 x H: 185 px1 måned
BannerPrisFormatPeriode
Artikelbannerkr. 3.500B: 800 x H: 150 px1 måned

Særplacering: + 20%

Indstik: Indhent venligst tilbud

Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Print
Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).
Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Online
Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.
Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.
Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Udgivelser 2019

Nr. BestillingsfristMaterialefristUdgivelse
117. januar4. februar13. februar
29. maj27. maj13. juni
36. september23. september2. oktober
48. november26. november2. december

Kontakt

For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

Udgiver: Lederne Søfart

Adresse: 
Vermlandsgade 65,
2300 København S

Telefon: 33 45 55 65

Mail: mail@ledernesoefart.dk

Website: www.lederne.dk/soefart/forside