For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

JA AKTUELT

JA Aktuelt er bindeleddet mellem fagforeningen JA (tidligere Jordbrugsakademikerne) og medlemmerne. JA Aktuelt er medlemsbladet og bidrager til en fælles faglig identitet i JA. JA Aktuelt formidler og synliggør JAs fagpolitiske arbejde såvel som JAs ydelser til medlemmerne. JA Aktuelt profilerer medlemmerne og deres beskæftigelsesområder.

JA Aktuelt bringer artikler om emner i den aktuelle samfundspolitiske debat, der dels har relevans for og indflydelse på medlemmernes arbejdsmæssige vilkår, dels viser behovet for at benytte medlemmernes kompetencer.

JA Aktuelts læsere er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi, energi, klima og fødevarer – uddannet på Københavns Universitet hhv. Aarhus Universitet. De er først og fremmest beskæftiget med administration, forvaltning, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse.

JA Aktuelt er et gammelt blad, da det udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd. Siden er både målgruppen og udgivelsesfrekvensen i den grad ændret. JA Aktuelt udkommer 8 gange i 2018.

JA udarbejder også et fagligt temamagasin – moMentum+ – der udkommer 4 gange om året. JA udgiver temamagasinet for dels at styrke medlemmernes faglige gennemslagskraft og dermed profilere deres faglighed, dels at være dagsordensættende om aktuelle emner – ikke mindst over for beslutningstagere, journalister og undervisere. Temamagasinet er for alle, der interesserer sig for natur, vand, miljø, landskab, fødevarer, bioteknologi, bydesign mv.

JA Aktuelt er medlem af Danske Medier og benytter sig af foreningens oplagskontrol.

PRISER 2018

Tekstsideannoncer Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 4.800 ,- B: 74,8 x H: 131,15 mm
1/2 side (bred) 7.800 ,- B: 154,6 x H: 131,15 mm
1/2 side (høj) 7.800 ,- B: 74,8 x H: 267,3 mm
1/1 side (til kant) 13.800 ,- B: 180 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Bagsiden 16.900 ,- B: 180 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Jobannoncer Pris Format Beskæring
1/4 side (høj) 6.300 ,- B: 91 x H: 132 mm
1/2 side (høj) 9.800 ,- B: 187 x H: 132 mm
1/2 side (bred) 9.800 ,- B: 91 x H: 264 mm
1/1 side 16.500 ,- B: 187 x H: 264 mm
1/1 side (til kant) 17.800 ,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring

Særplacering: + 10%

Indstik: Indhent venligst tilbud

Gentagelsesrabat
2 indrykninger       5% rabat
3 indrykninger     10% rabat
5 indrykninger     15% rabat
8 indrykninger     20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 50.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Nr. Bestillingsfrist (tekst) Bestillingsfrist (job) kl. 12:00 Materialefrist (tekst + job) kl. 12:00 Udgivelsesdato
1 12. januar 2018 15. januar 16. januar 24. januar
2 23. februar 2018 26. februar 27. februar 7. marts *
3 13. april 2018 16. april 17. april 25. april
4 25. maj 2018 28. maj 29. maj 6. juni *
5 10. august 2018 13. august 14. august 22. august
6 14. september 2018 17. september 18. september 26. september *
7 19. oktober 2018 22. oktober 23. oktober 31. oktober
8 30. november 2018 3. december 4. december 12. december *

*temamagasinet moMentum+ udsendes sammen med JA Aktuelt i folie. Annoncedeadline er hhv. tirsdag 13.02., 15.05., 04.09. og 20.11.

Oplag: 5.026

Udgaver: 8 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

JA.DK

På JA hjemmeside www.ja.dk er der mulighed for at indrykke en bannerannonce på forsiden.

Hjemmesiden præsenterer JAs ydelser og services. Den er en selvbetjenings- og rådgivningsbutik for primært medlemmer. Den bringer nyheder af faglig relevans for medlemmerne.

Hjemmesiden giver tydelige selvstændige indgange for medlemsgrupperne og deres særlige interesser for løn- og ansættelsesforhold, karriere og kompetence, netværk og seneste nyt.

PRISER 2018

Banner Pris Format Periode
Forsidebanner 5.650 ,- B: 300 x H: 125 px pr. måned

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Materiale til bannerannoncering skal leveres som enten GIF eller JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Website: www.ja.dk

Sidevisninger: 23.740

Brugere: 18.214

Gns. trafiktal pr. måned

null

NYHEDSBREVE FRA JA

JA udsender nyhedsmail til alle medlemmer hver uge.

Onsdag i ulige uger udsendes nyhedsbrevet ”JA inviterer” og i lige uger udsendes ”JA Nyhedsbrev”.

Nyhedsbrevene udsendes til alle medlemmer, dvs. til ca. 5.000 modtagere. I begge nyhedsbreve er der mulighed for at indrykke bannerannoncer og joblinks, der henviser til jobopslaget på JAs jobportal Jordogvidenjob.dk.

Prisen på banner er inkl. udsendelse i begge uger.

Nyhedsbrevene udsendes ikke i juli måned.

PRISER 2018

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLAN 2018

Uge Bestillings- & materialefrist Udsendelse
2 8. januar 10. januar
4 22. januar 24. januar
6 5. februar 7. februar
8 20. februar 22. februar
10 5. marts 7. marts
12 19. marts 21. marts
14 2. april 4. april
16 16. april 18. april
18 30. april 2. maj
20 14. maj 16. maj
22 28. maj 30. maj
24 11. juni 13. juni
26 25. juni 27. juni
32 6. august 8. august
34 20. august 22. august
36 3. september 5. september
38 17. september 19. september
40 1. oktober 3. oktober
42 15. oktober 17. oktober
44 29. oktober 31. oktober
46 12. november 14. november
48 26. november 28. november
50 10. december 12. december
Uge Bestillings- & materialefrist Udsendelse
3 15. januar 17. januar
5 29. januar 31. januar
7 14. februar 14. februar
9 26. februar 28. februar
11 12. marts 14. marts
13 26. marts 28. marts
15 9. april 11. april
17 23. april 25. april
19 7. maj 9. maj
21 21. maj 23. maj
23 4. juni 6. juni
25 18. juni 20. juni
31 30. juli 1. august
33 13. august 15. august
35 27. august 29. august
37 10. september 12. september
39 24. september 26. september
41 8. oktober 10. oktober
43 22. oktober 24. oktober
45 5. november 7. november
47 19. november 21. november
49 3. december 5. december

Modtagere: ca. 5.000

Udsendelse: Onsdag i lige uger

null

JA AKTUELT JOB

Jordogvidenjob.dk er markedspladsen på nettet for job til medlemmer af JA (jordbrugsakademikere) og andre med interesse for natur, miljø og fødevarer. Det vil blandt andet sige job som fx:

  • Forskere og videnskabelige medarbejdere
  • Fuldmægtige og sagsbehandlere
  • Informations- og IT-medarbejdere
  • Konsulenter og rådgivere
  • Landskabsarkitekter og -forvaltere
  • Ledere
  • Miljømedarbejdere og -konsulenter
  • Produktudviklere og analytikere
  • Salgs- og marketingmedarbejdere
  • Undervisere (erhvervsskoler og universiteter)

Jordogvidenjob korresponderer med fagbladet Jord og Viden, og der er mulighed for jobopslag på Jordogvidenjob.

Samarbejdet sikrer desuden, at et jobopslag samtidig bliver indrykket i den fælles jobdatabase på www.profiljob.dk. Her vil den sammen med jobannoncer fra Magisterbladet, Kommunalbladet, Socialrådgiveren, Psykologjob samt andre fagforbund – der indgår i Danmarks store karriereadresse.

PRISER 2018

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Jobsite: www.jordogvidenjob.dk

Besøg: 840

Sidevisninger: 2.492

Brugere: 714

Gns. trafiktal pr. måned

Udgiver: JA – Jordforbrugsakedemikerne

Adresse: Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg

Telefon: 33 21 28 00

Website: www.ja.dk

Jobsite: www.jordogvidenjob.dk