For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

JA AKTUELT

JA Aktuelt er bindeleddet mellem fagforeningen JA (tidligere Jordbrugsakademikerne) og medlemmerne. JA Aktuelt er medlemsbladet og bidrager til en fælles faglig identitet i JA. JA Aktuelt formidler og synliggør JAs fagpolitiske arbejde såvel som JAs ydelser til medlemmerne. JA Aktuelt profilerer medlemmerne og deres beskæftigelsesområder.

JA Aktuelt bringer artikler om emner i den aktuelle samfundspolitiske debat, der dels har relevans for og indflydelse på medlemmernes arbejdsmæssige vilkår, dels viser behovet for at benytte medlemmernes kompetencer.

JA Aktuelts læsere er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning, bioteknologi, energi, klima og fødevarer – uddannet på Københavns Universitet hhv. Aarhus Universitet. De er først og fremmest beskæftiget med administration, forvaltning, forskning, undervisning, rådgivning og ledelse.

JA Aktuelt er et gammelt blad, da det udkom første gang den 5. oktober 1855 under navnet Ugeskrift for Landmænd. Siden er både målgruppen og udgivelsesfrekvensen i den grad ændret. JA Aktuelt udkommer 8 gange i 2018.

JA udarbejder også et fagligt temamagasin – moMentum+ – der udkommer 4 gange om året. JA udgiver temamagasinet for dels at styrke medlemmernes faglige gennemslagskraft og dermed profilere deres faglighed, dels at være dagsordensættende om aktuelle emner – ikke mindst over for beslutningstagere, journalister og undervisere. Temamagasinet er for alle, der interesserer sig for natur, vand, miljø, landskab, fødevarer, bioteknologi, bydesign mv.

JA Aktuelt er medlem af Danske Medier og benytter sig af foreningens oplagskontrol.

PRISER 2019

TekstsideannoncerPrisFormatBeskæring
1/4 side (høj)kr. 4.800B: 74,8 x H: 131,15 mm
1/2 side (bred)kr. 7.800B: 154,6 x H: 131,15 mm
1/2 side (høj)kr. 7.800B: 74,8 x H: 267,3 mm
1/1 sidekr. 13.800B: 180 x H: 297 mm+ 3 mm
Bagsidenkr. 16.900B: 180 x H: 297 mm+ 3 mm
JobannoncerPrisFormatBeskæring
1/4 side (høj)kr. 6.300B: 91 x H: 132 mm
1/2 side (høj)kr. 9.800B: 187 x H: 132 mm
1/2 side (bred)kr. 9.800B: 91 x H: 264 mm
1/1 sidekr. 17.800B: 210 x H: 297 mm+ 3 mm

Indstik: Indhent venligst tilbud

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede, jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist (tekst)Bestillingsfrist (job)Materialefrist (tekst + job)Udgivelse
118. januar21. januar22. januar30. januar
229. februar4. marts5. marts13. marts*
315. april17. april23. april1. maj
429. maj31. maj3. juni12. juni*
518. august19. august14. august28. august
6 (digitalt)20. september23. septmeber18. september2. oktober*
7 (digitalt)25. oktober28. oktober23. oktober-
8 (digitalt)29. november2. december4. december11. december*

*temamagasinet Momentum+ udsendes sammen med JA Aktuelt i folie i første halvår. Annoncedeadline er hhv. tirsdag 12.02., mandag 06.05., tirsdag 03.09. og tirsdag 12.11.

Oplag: 5.026

Udgaver: 8 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

null

NYHEDSBREVE FRA JA

JA udsender nyhedsmail til alle medlemmer hver uge.

Onsdag i ulige uger udsendes nyhedsbrevet ”JA inviterer” og i lige uger udsendes ”JA Nyhedsbrev”.

Nyhedsbrevene udsendes til alle medlemmer, dvs. til ca. 5.000 modtagere. I begge nyhedsbreve er der mulighed for at indrykke bannerannoncer og joblinks, der henviser til jobopslaget på JAs jobportal Jordogvidenjob.dk.

Prisen på banner er inkl. udsendelse i begge uger.

Nyhedsbrevene udsendes ikke i juli måned.

PRISER 2019

Materiale til bannerannoncering skal leveres som JPG og må maks. være 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Logo til joblink skal være i formatet B: 100 x H: 60 px og skal leveres som JPG.

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDSENDELSESPLANER

Uge Materialefrist Udsendelse
2 7. januar 9. januar
4 21. januar 23. januar
6 4. februar 6. februar
8 18. februar 20. februar
10 4. marts 6. marts
12 18. marts 20. marts
14 1. april 3. april
16 15. april 17. april
18 29. april 1. maj
20 13. maj 15. maj
22 27. maj 29. maj
24 11. juni 12. juni
26 24. juni 26. juni
32 5. august 7. august
34 19. august 21. august
36 2. september 4. september
38 16. september 17. september
40 30. september 2. oktober
42 14. oktober 16. oktober
44 28. oktober 30. oktober
46 11. november 13. november
48 25. november 27. november
50 9. december 11. december
Uge Materialefrist Udsendelse
3 14. januar 16. januar
5 28. januar 30. januar
7 11. februar 13. februar
9 25. februar 27. februar
11 11. marts 13. marts
13 25. marts 27. marts
15 8. april 10. april
17 23. april 24. april
19 6. maj 8. maj
21 20. maj 22. maj
23 3. juni 5. juni
25 17. juni 19. juni
33 12. august 14. august
35 26. august 28. august
37 9. september 11. september
39 23. september 25. september
41 7. oktober 9. oktober
43 21. oktober 23. oktober
45 4. november 6. november
47 18. november 20. november
49 2. december 4. december
51 16. december 17. december

Modtagere: ca. 5.000

Udsendelse: Onsdag i lige uger

null

JA AKTUELT JOB

Jordogvidenjob.dk er markedspladsen på nettet for job til medlemmer af JA (jordbrugsakademikere) og andre med interesse for natur, miljø og fødevarer. Det vil blandt andet sige job som fx:

  • Forskere og videnskabelige medarbejdere
  • Fuldmægtige og sagsbehandlere
  • Informations- og IT-medarbejdere
  • Konsulenter og rådgivere
  • Landskabsarkitekter og -forvaltere
  • Ledere
  • Miljømedarbejdere og -konsulenter
  • Produktudviklere og analytikere
  • Salgs- og marketingmedarbejdere
  • Undervisere (erhvervsskoler og universiteter)

Jordogvidenjob korresponderer med fagbladet Jord og Viden, og der er mulighed for jobopslag på Jordogvidenjob.

Samarbejdet sikrer desuden, at et jobopslag samtidig bliver indrykket i den fælles jobdatabase på www.profiljob.dk. Her vil den sammen med jobannoncer fra Magisterbladet, Kommunalbladet, Socialrådgiveren, Psykologjob samt andre fagforbund – der indgår i Danmarks store karriereadresse.

PRISER 2019

Jobannoncering

Ved jobannoncering uden printannoncer skal jobopslaget sendes som Word-fil.

Logo til jobannoncen skal medsendes som GIF eller JPG i format H: 250 x B: 150 px.

Bannerannoncering

Materiale til bannerannoncering skal leveres som GIF (ved animation, maks. 10 sek. og/ eller 3 loops) eller JPG i maks. 100 KB.

Til alle typer bannerannoncer skal der medsendes en URL-adresse.

Alt materiale kan sende til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Jobsite: www.jordogvidenjob.dk

Besøg: 840

Sidevisninger: 2.492

Brugere: 714

Gns. trafiktal pr. måned

Udgiver: JA – Jordforbrugsakedemikerne

Adresse: Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg

Telefon: 33 21 28 00

Website: www.ja.dk

Jobsite: www.jordogvidenjob.dk