For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

ASTMA-ALLERGI BLADET

AstmaAllergi-bladet udgives af Astma-Allergi Danmark og sendes til medlemmer samt fagpersoner som f.eks. læger, speciallæger, biblioteker og apoteker, samt politikere og presse.

AstmaAllergi-bladet henvender sig til private, der i familien er berørt af allergi, høfeber, astma og eksem og de primære læsere er kvinder mellem 30-65 år med børn – hjemmeboende eller udeboende.

Astma-Allergi Danmark arbejder for at hjælpe mennesker med allergi, høfeber, astma og eksem til at få en bedre hverdag med deres sygdom både via individuel rådgivning og kurser, og via politisk påvirkning. Derudover samler Astma-Allergi Danmark viden om den nyeste forskning på området.

PRISER 2019

Annonce Pris Format Beskæring
1/1 side 20.800,- B: 176 x H: 243 mm + 5 mm
1/2 side (bred) 13.400,- B: 176 x H: 119 mm
1/2 side (høj) 13.400,- B: 86 x H: 243 mm
Rubrikannonce 1.825,- B: 41 x H: 78 mm
Bagside 20.800,- B: 150 x H: 230 mm + 5 mm

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Annoncer i AstmaAllergi skal overholde bladets annonceformater samt DGmedias kravspecifikationer for levering af korrekt elektronisk materiale.

For materiale, der ikke overholder disse kravspecifikationer, vil efterbehandling blive faktureret særskilt efter gældende timesats. Reklamationer, rettelser og standsninger skal ske skriftligt. Reklamationsretten bortfalder, hvis materialefristen overskrides.

Annonceteksten skal overholde gældende lov om sundhedsanprisning.

Redaktionen forbeholder sig ret til at afvise annoncer, som strider imod Astma-Allergi Danmarks interesser og etiske regler.

Ingen annoncer må indeholde sundhedsanprisninger.

UDGIVELSESPLAN 2019

Nr. Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
1 2. januar 16. januar 6. februar
2 27. februar 13. marts 10. april
3 23. april 7. maj 6. juni
4 12. juni 26. juni 7. august
5 4. september 18. september 9. oktober
6 30. oktober 13. november 4. december
7 2. januar 2020 15. januar 2020 5. februar 2020

Læsertal: 78.000

Oplag: 13.134

Udgaver: 6 gange årligt

Kilde: Gallup / Index DK 1. halvår 2017

Udgiver:
Astma-Allergi Danmark

Adresse: 
Universitetsparken 4,
4000 Roskilde

Telefon: (+45) 43 43 59 11

Mail: blad@astma-allergi.dk

Website: www.astma-allergi.dk