Tandlægebladet

PRINT 

Er du leverandør af produkter eller services til dentalbranchen, eller søger du en ny og engageret medarbejder, er Tandlægebladet det helt rigtige sted at annoncere.

Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemsblad, som dækker alle kategorier af tandlæger. Magasinet er både et fagblad med artikler om bl.a. arbejdsliv og -forhold, ledelse og klinikdrift – og samtidig et videnskabeligt tidskrift, som har til formål at holde læserne fagligt opdateret. Det redaktionelle sigte er at være bladet ”for, om og med tandlæger”.

Tandlægebladet er ubetinget Danmarks største og mest læste magasin blandt tandlæger. Det udkommer 12 gange om året plus 2 udgaver af KlinikLiv i et oplag på 5.874 eksemplarer.

En læserundersøgelse viser, at bladets læsere karakteriserer Tandlægebladet som meget troværdigt og relevant for deres arbejdsliv. Der bruges meget tid på læsningen af bladet; hele 85% læser bladet i mindst 30 minutter.

Online muligheder – Der er mulighed for bannerannoncering på henholdsvis Tandlægebladets hjemmeside, Tandlægebladet.dk, og jobportalen Dentaljob.dk, som med fordel kan anvendes i forbindelse med lancering af nye produkter, generel branding og til at skabe opmærksomhed omkring kurser/events. Til sammen har de to hjemmesider i gennemsnit mere end 300.000 månedlige sidevisninger.

Tandlægebladet er medlem af Danske Medier, og oplaget bliver kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol.

Pris & Format 2017

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/3 side (horizontal) 7.300 ,- B: 165 x H: 72 mm
1/3 side (vertical) 7.300 ,- B: 52 x H: 227 mm
1/2 side (horizontal) 9.800 ,- B: 165 x H: 111 mm
1/1 side 18.200 ,- B: 165 x H: 242 mm
1/1 side * 19.100 ,- B: 195 x H: 272 mm + 3 mm til beskæring
Side 2 21.400 ,- B: 195 x H: 272 mm + 3 mm til beskæring
3. omslagsside 20.300 ,- B: 195 x H: 272 mm + 3 mm til beskæring
Opslag 29.800 ,- B: 370 x H: 272 mm
Opslag * 29.800 ,- B: 390 x H: 272 mm + 3 mm til beskæring
Bagsiden 23.800 ,- B: 195 x H: 272 mm + 3 mm til beskæring
* til kant


Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver.

Indstik
1-4 sider A4, vægt: 0-30 gram – kr. 24.500
4-8 sider A4, vægt: 30-60 gram – kr. 30.900
> 8 sider A4 – kun efter aftale

Maks. format: B: 195 x H: 272 mm
Indstik folieres altid sammen med Tandlægebladet.
Alle indstik skal leveres i et antal på 6.300 eksemplarer.

Leverandørhenvisninger
Pr. spaltemillimeter – kr. 22,00
Farvetillæg + 10%

Spaltebredde Leverandørhenvisninger og øvrige rubrikannoncer
1 spalte – 37,5 mm
2 spalter – 80 mm
3 spalter – 122,5 mm
4 spalter – 165 mm

Gentagelsesrabat
5 indrykninger – 10% rabat
10 indrykninger – 15% rabat
15 indrykninger – 20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000.
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediebureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediebureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Udgivelsesplan 2017

Nr.BestillingsfristMaterialefrist kl. 12:00Udgivelse
1 3. januar 6. januar 21. januar
2 1. februar 6. februar 25. februar
3 7. marts 10. marts 25. marts
KlinikLiv 22. marts 1. april 18. april
4 3. april 6. april 29. april
5 4. maj 9. maj 27. maj
6 6. juni 9. juni 24. juni
7 4. juli 7. juli 29. juli
8 8. august 11. august 26. august
9 5. september 8. september 23. september
KlinikLiv 20. september 4. oktober 17. oktober
10 4. oktober 9. oktober 28. oktober
11 7. november 10. november 25. november
12 28. november 1. december 16. december


Fakta om Tandlægebladet

Udgiver:
Tandlægeforeningen

Adresse:
Amaliegade 17,
1256 København K

Telefon: 
70 25 77 11

Mail: 
tb@tdl.dk

Websites:
www.tandlægebladet.dk
www.tandlaegeforeningen.dk


Oplag: 5.874

Danske Mediers Oplagskontrol: 1. juli ’15 – 30. juni ’16

Udgaver: 12 gange årligt

Distribution: Fagblad – Medlemsblad

Kontakt

For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

Læserundersøgelse

En læserundersøgelse viser…
at bladets læsere karakteriserer Tandlægebladet som meget troværdigt og relevant for deres arbejdsliv.

Loyaliteten er høj, i det 91% læser 8 ud af 10 udgaver, og der bruges meget tid på læsningen af bladet; hele 85% læser bladet i mindst 30 minutter.

Kilde: Læseranalyse af Tandlægebladet nr. 11-2015 foretaget af DG Media og Epinion. Analysen omfatter 418 respondenter.

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.