P - Psykologernes Fagmagasin

P - Psykologernes fagmagasin er et journalistisk båret magasin om psykologiens betydning i alle dele af samfundet og for samfundslivet. Fagmagasinet sætter fokus på, leverer viden om, perspektiverer og bidrager til en nuanceret debat med afsæt i psykologien.

Magasinet skrives og redigeres efter journalistiske principper som aktualitet, væsentlighed og relevans med en analyserende og faglig tilgang til de emner og temaer, som det tager op. Magasinets journalistiske ambition er at sætte dagsorden på et område med stigende offentlig interesse og at levere troværdig, inspirerende, oplysende og debatskabende journalistik af høj kvalitet.

P – Psykologernes fagmagasin har tre overordnede stofområder med psykologi og psykologfaglighed som omdrejningspunkt: Psykologi og samfund, Psykologi – viden og fag, Psykologi – job og karriere. Magasinet har således en indholdsprofil, der favner både det ”brede” samfundsrelevante stof, det ”kloge” videnskabelige og forskningsbaserede stof og det ”smalle” erhvervsrettede stof. En sammensætning, der sikrer, at magasinet er læsværdigt og har appel til både psykologer, andre relevante faggrupper, beslutningstagere og læsere med interesse i psykologiens
område i øvrigt.

Fagmagasinet udgives af Dansk Psykolog Forening, udkommer 12 gange årligt og udsendes til mere end 10.000 psykologer og psykologistuderende – medlemsdækningen skønnes at være over 90 procent og dækker over både offentligt ansatte, privatansatte, selvstændige erhvervsdrivende og studerende. Derudover udsendes magasinet også til centrale aktører på det akademiske, politiske og fagpraktiske område, der har professionel interesse i psykologi, samfund og forskning.

Fagmagasinet suppleres af et nyhedsbrev, Nyt fra Dansk Psykolog Forening, der udkommer stort set ugentligt, med nyheder fra redaktionen og fra foreningen med mulighed for at indrykke annoncer for produkter og kurser. Nyhedsbrevet sendes til samtlige ca. 10.000 medlemmer.

Kontakt

Priser 2015

sideannoncer-2
1/4 side:
kr. 5.000 ,-
B: 88 x H: 123 mm
sideannoncer-4
1/2 side:
kr. 7.400 ,-
B: 179 x H: 123 mm
sideannoncer-3
1/2 side:
kr. 7.400 ,-
B: 88 x H: 250 mm
sideannoncer-5
1/1 side:
kr. 11.400 ,-
B: 179 x H: 250 mm
sideannoncer-5
1/1 side til kant:
kr. 11.900 ,-
B: 205 x H: 275 mm
+ 3 mm til beskæring
sideannoncer-5
Side 2:
kr. 13.900 ,-
B: 205 x H: 275 mm
+ 3 mm til beskæring
sideannoncer-5
Side 9:
kr. 13.200 ,-
B: 2050 x H: 275 mm
+ 3 mm til beskæring
sideannoncer-5
3. omslagsside:
kr. 13.900 ,-
B: 205 x H: 275 mm
+ 3 mm til beskæring
sideannonce-7
Bagsiden:
kr. 16.200 ,-
B: 205 x H: 225 mm
+ 3 mm til beskæring

Rubrikannoncer
DG Media varetager annoncesalget for rubrikannoncer med en størrelse på 1/4-side og derover. Kontakt P - Psykologernes Fagmagasin for rubrikannoncer i formater mindre end 1/4-side.

Øvrige priser
Særplacering                      + 10%
Farvetillæg                    kr. 1.700 ,-
Opsætning af 1/1-side  kr. 1.000 ,-
Opsætning af 1/2-side     kr. 500 ,- 
Opsætning af 1/4-side     kr. 300 ,-

Indstik
Indhent venligst tilbud.

Gentagelsesrabat
2 indrykninger     5% rabat
3 indrykninger   10% rabat
5 indrykninger   15% rabat
10 indrykninger 20% rabat

Storkunderabat
5% storkunderabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 100.000.

Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediebureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediebureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Oplag


Distribueret oplag i alt: 9.943

Kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol (FMK) i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014.

Udgivelsesplan

Nr.Bestillingsfrist
Kl. 12.00 /Tekst
Deadline
Rubrik/Job
Udgivelse
22. september10. september27. september
323. september1. oktober18. oktober
47. oktober23. oktober7. november
528. oktober13. november28. november
611. november27. november12. december

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK). Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

Betingelser

Vi henviser i øvrigt til vores generelle betingelser her.

Andre relevante medier