DTUavisen

PRINT

dtuavisenDTUavisen udgives af Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 10 gange årligt og er henvendt til medarbejdere og studerende ved DTU.

Formålet med DTUavisen er at fremme:

– Ansatte og studerendes viden om og identifikation med DTU som arbejdsplads og studiested

– Fællesskabet blandt DTU’s ansatte og studerende

– En åben og respektfuld udveksling af synspunkter, information og viden

– Tryghed ved at kommunikere og viden dele i et stort forum

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og høje standarder. Universitetets hovedaktiviteter er forankret i 23 institutter og andre universitetsenheder.

DTU’s undervisning foregår primært på DTU Lyngby Campus og DTU Ballerup Campus. Derudover har universitetet DTU Risø Campus ved Roskilde, samt en række andre lokaliteter på Sjælland og i Jylland.

DTU har ca. 800 medarbejdere, mere end halvdelen er forskere, herunder ca. 1.000 ph.d.-studerende. Hertil kommer godt 10.300 bachelor-, kandidat- og diplomingeniør- studerende. DTU har ca. 1.000 internationale studerende og lige så mange internationale medarbejdere. Desuden udbydes et flerstrenget efteruddannelsesprogram.

Med en annonce i DTUavisen rammes målrettet og effektivt over 10.000 ingeniørstuderende, som er kommende medarbejdere i virksomheder inden for Danmarks fremtidige vækstområder.

Pris & Format 2017

AnnoncePrisFormatBeskæring
1/2 side (horizontal) 10.000 ,- B: 228 x H: 157 mm
1/2 side (veritcal) 10.000 ,- B: 108 x H: 314 mm
1/1 side 16.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring
Side 5 18.000 ,- B: 250 x H: 355 mm + 5 mm til beskæring


Farvetillæg
Alle priser er inkl. farver.

Øvrige priser
Særplacering + 10%

Indstik
Det er muligt at sende direct mails, brochurer, indbydelser, kataloger etc. ud via magasinet. Dette kan gøres i hele magasinets oplag eller en lille del af magasinets oplag.

Rabatter (Gentagelsesrabat)
2 indrykninger 5% rabat
4 indrykninger 10% rabat
6 indrykninger 20% rabat
8 indrykninger 25% rabat

Storkunderabat
5% rabat ved en årlig omsætning på mindst kr. 60.000
Al rabat forudsætter samlet bestilling, og at annoncerne indrykkes inden for 12 måneder.

Godtgørelse
Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Udgivelsesplan 2017

Nr.BestillingsfristMaterialefrist Udgivelse
1 28. november '16 9. december '16 2. januar
2 10. januar 23. januar 6. februar
3 7. februar 20. februar 6. marts
4 7. marts 20. marts 3. april
5 27. marts 7. april 1. maj
6 5. maj 18. maj 6. juni
7 8. august 21. august 4. september
8 5. september 18. september 2. oktober
9 10. oktober 23. oktober 6. november
10 7. november 20. november 4. december
11 27. november 8. december 2. januar ' 18


Fakta om DTUavisen

Udgiver:
Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Adresse:
Anker Engelunds Vej 1,
2800 Lyngby

Telefon: 
45 25 78 78

Redaktør: 
Henrik Larsen

Mail:
redaktion@dtuavisen.dk


Oplag: 8.295

Danske Mediers Oplagskontrol: 1. juli ’15 – 30. juni ’16

Udgaver: 10 gange årligt

DistributionDTUavisen uddeles via standere og dueslag på DTU Lyngby, DTU Ballerup, DTU Risø og til andre abonnenter.

Kontakt

For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

Annoncemateriale

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.