For spørgsmål eller ønske om annoncering, kontakt nedenstående:

null

DANSK VETERINÆRTIDSSKRIFT

Dansk Veterinærtidsskrift er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Med en organisationsprocent på langt over 90 %, når bladet ud til næsten samtlige dyrlæger i Danmark. De cirka 4.000 medlemmer tæller praktiserende dyrlæger, offentligt ansatte dyrlæger, dyrlæger ansat i privatsektoren, studerende og pensionister.

Redaktionelt fokuserer Dansk Veterinærtidsskrift på alle emner, der har indflydelse på den enkelte dyrlæges økonomiske, faglige og fagpolitiske interesser. Der er bl.a. artikler med fokus på arbejdsliv, karriere, fagpolitik og ikke mindst ny faglig viden (inkl. peer-review) inden for dyrlægernes forskellige fagområder. Det vil sige familiedyr, produktionsdyr, fødevaresikkerhed, kødkontrol, forskning, undervisning, veterinær administration og life science.

Dansk Veterinærtidsskrift formidler også jobannoncer og efteruddannelsestilbud.

Dansk Veterinærtidsskrift læsere er trofaste. En læserundersøgelse viser, at 73 % af medlemmerne læser 6 ud af 6 numre, og 84 % er »Enig« og »Meget enig« i, at artiklerne i Dansk Veterinærtidsskrift er troværdige. 92 % læser annoncerne i bladet, og næsten halvdelen finder jævnligt nye produkter.

Dansk Veterinærtidsskrift er medlem af Danske Medier, og oplaget bliver kontrolleret af Danske Mediers Oplagskontrol.

PRISER 2018

Annonce Pris Format Beskæring
1/1 side 11.499,- B: 176 x H: 247 mm
1/1 side (til kant) 11.499,- B: 210 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
1/2 side (bred) 6.899,- B: 176 x H: 122 mm
1/2 (høj) 6.899,- B: 86 x H: 247 mm
1/4 side 4.139,- B: 86 x H: 122 mm
Pligttekst 2.800,- B: 70 x H:297 + 3 mm til beskæring
Bagside 11.499,- B: 150 x H: 297 mm + 3 mm til beskæring
Opslag 18.999,- 2 x 1/1 side

Særplacering
Side 2: kr. 1.000
Side 4: kr. 1.000
Bagsiden: kr. 2.000

Indstik, vedlæg, omslag mv. – kontakt DG Media for tilbud.

Gentagelsesrabat

Antal årlige indrykninger
1 indrykninger: 0%
2 indrykninger: 5%
3 indrykninger: 10&
4 indrykninger: 15%
5 indrykninger: 20%
6 indrykninger: 25%
7 indrykninger: 30%
8+ indrykninger: 35%

Alle priser er ekskl. moms.

Til reklame- og mediabureauer ydes 3% materialegodtgørelse for levering af færdigt materiale. Herudover ydes der 2% informations- og sikkerhedsstillelse til mediabureauer, der er godtgørelsesberettigede jf. Kreativitet & Kommunikations liste.

Annoncemateriale til print skal leveres som trykklar PDF (min. 300 dpi, CMYK).

Materialet kan sendes til DG Media på epost@dgmedia.dk (maks. 20 MB) eller ftp-server.

UDGIVELSESPLAN 2018

Uge Bestillingsfrist Materialefrist Udgivelse
4 3. januar 5. januar 24. januar
7 24. januar 26. januar 14. februar
10 14. februar 16. februar 7. marts
13 7. marts 9. marts 28. marts
16 28. marts 4. april 18. april
19 18. april 20. april 9. maj
22 9. maj 11. maj 30. maj
26 6. juni 8. juni 27. juni
35 8. august 10. august 29. august
38 29. august 31. august 19. september
41 19. september 21. september 10. oktober
44 10. oktober 12. oktober 31. oktober
47 31. oktober 2. november 21. november
51 28. november 40. november 19. december

Oplag: 4.044

Kilde: Danske Mediers Oplagskontrol 1. halve år 2017

Udgaver: 14 gange årligt

Distribution: Dansk Veterinærtidsskrift (DVT) er medlemsblad for Den Danske Dyrlægeforening. Det er det eneste fagblad, der når ud til samtlige danske dyrlæger.

Udgiver: Den Danske Dyrlægeforening

Adresse: 
Peter Bangs Vej 30
DK-2000 Frederiksberg

Telefon: 38 71 08 88

E-mailddd@ddd.dk

Website: www.ddd.dk